Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Douwe OsingaNummer in het systeem: 116
08-01-1915 - 30-05-1965
Geboren te: Legemeer
Overleden te: Tjerkgaast
boer
Teroele, Tjerkgaast

Link naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Joltje Jacobs (12400) 24-12-1772 - 02-04-1825
=> Lijsbeth Hanzes Frankena (12392) 03-07-1800 - 12-12-1871 |
| => Hans Meyes Frankena (12399) ca. 1759 - 06-08-1816
=> Margje Fokkes Veldstra (11619) 02-05-1836 - 26-9-1908 |
| | => Grietje Jans Schokker (12398) 04-12-1768 - 13-09-1827
| => Fokke Feddes Veldstra (12391) ca. 1791 - 12-05-1861 |
| => Fedde Fokkes Veldstra (12397) 03-09-1758 - 22-05-1812
=> Sytske Holtrop (3558) 27-02-1863 - 25-04-1952 |
| | => Renske Roelofs van Hes (12396) 14-05-1789 - 29-11-1853
| | => Sytske Foekes Dijkstra (12390) ca. 1814 - 19-10-1881 |
| | | => Foeke Bouwes Dijkstra (12395) ca. 1787 - 27-06-1859
| => Roelof Jans Holtrop (11681) 09-09-1836 - 31-07-1905 |
| | => Klaasje Ides Miedema (12394) 1777 - 26-04-1843
| => Jan Ypes Holtrop (12389) 31-03-1811 - 13-04-1902 |
| => Ype Bernardus Holtrop (12393) ca. 1781 - 05-10-1837
=> Margje Woudstra (114) 06-03-1894 - 31-10-1959 |
| | => Antje Annes (12446) ca. 1765 - ca. 1817
| | => Akke Egberts Hoekstra (12442) ca. 1799 - 26-05-1864 |
| | | => Egbert Kleizes Hoekstra (12445) 24-02-1761 - 11-05-1824
| | => Eisjen Pieters Postma (4184) 09-12-1836 - 20-06-1865 |
| | | | => Grietje Pieters (12444) ca. 1755 - <1823
| | | => Pieter Eizes Postma (12441) ca. 1795 - 18-06-1869 |
| | | => Eize Eizes Postma (12443) ca. 1755 - 26-03-1830
| => Siebren Sipkes Woudstra (3557) 06-03-1863 - 01-02-1919 |
| | => Grietje Freerks Wiersma (11731) 1787 - 24-06-1842
| | => Aaltje Douwes van Dijk (4186) 29-04-1818 - 08-04-1889 |
| | | => Douwe Douwes van Dijk (11730) 08-05-1789 - 07-09-1848
| => Sipke Siebrens Woudstra (4183) 18-03-1839 - 28-02-1890 |
| | => Elizabeth Cornelis Dijkstra (11735) 20-12-1787 - 27-10-1846
| => Siebren Sipkes Woudstra (4185) 29-03-1817 - 1890 |
| => Sipke Hanzes Woudstra (11734) 13-11-1787 - 03-04-1849
Douwe Osinga (116) 08-01-1915 - 30-05-1965 |
| => Feikje Ruurds (12464) ca. 1770 - 03-09-1808
| => Tjitske Anskes Fortuin (12425) 25-09-1798 - 05-06-1890 |
| | => Anske Alles Fortuin (12463) 26-08-1770 - 30-01-1842
| => Pietertje Feikes Buma (1566) 15-09-1833 - 21-09-1855 |
| | | => Trijntje Sietzes (12462) ca. 1755 - 13-09-1833
| | => Feike Pieters Buma (12424) 05-08-1787 - 24-07-1859 |
| | => Pieter Feikes Buma (12461) 15-07-1759 - 24-10-1838
| => Pietertje Idzes Attema (101) 14-09-1855 - 19-07-1888 |
| | | => Akke Idzes Idzerda (10131) 1761 - 19-03-1801
| | | => Wytske Kornelis Roorda (1568) 11-07-1791 - 18-03-1862 |
| | | | => Cornelis Yskes Roorda (10130) 1760 - 01-10-1828
| | => Ids Jans Attema (1565) 30-09-1827 - 26-06-1888 |
| | | => Wijpkjen Jans (12470) 12-08-1758 - 08-08-1818
| | => Jan Sierks Attema (1567) 28-04-1786 - 24-12-1859 |
| | => Sieks Sijmens Attema (12469) 03-03-1756 - 19-05-1822
=> Michiel Osinga (108) 08-07-1888 - 06-06-1971 |
| => Pietertje Sipkes (1698) ca. 1774 - 26-07-1848
| => Sipkjen Jelles Zoethout (1564) 13-08-1812 - 30-12-1860 |
| | => Jelle Haijes Zoethout (1697) 1779 - 30-03-1814
| => Lolkje Rimmers de Vries (96) 11-12-1832 - 24-08-1883 |
| | | => Lolkje Wattes Zijlstra (1702) 29-02-1780 - 12-02-1866
| | => Rimmer de Vries (1563) 11-07-1810 - 1862 |
| | => Sible Rimmers de Vries (1701) ca. 1776 - 14-02-1860
=> Douwe Michiel Osinga (100) 19-07-1854 - 24-03-1916 |
| => Korneliske Sipkes de Boer (1655) 18-08-1773 - 17-07-1862
| => Sipkje Michiels Zoethout (88) 14-11-1809 - 10-05-1846 |
| | => Migchiel Hajes Zoethout (1654) 1767 - 24-02-1850
=> Michiel Douwes Osinga (92) 28-06-1833 - 01-01-1904 |
| => Antje Johannes Douma (51) 13-12-1775 - 03-12-1851
=> Douwe Annes Osinga (80) 09-05-1803 - 21-04-1880 |
=> Anne Douwes Osinga (52) 29-06-1766 - 08-10-1846

Partner(s):

Kinderen:

Fetje Kok(122)
03-08-1916 - 09-08-1997

Geboren te Doniaga
Trouwdatum: 08-09-1939
te Langweer
Overleden te Sneek

Michiel Osinga (126) 14-09-1940 -
Jan Osinga (127) 03-06-1942 -
Siebren Piet Osinga (128) 28-02-1945 -
Geeske Trijntje Osinga (129) 21-04-1947 - 1997
Ids Osinga (130) 23-06-1950 -
Benny Osinga (131) 15-08-1954 -