Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Pietertje Idzes AttemaNummer in het systeem: 101
14-09-1855 - 19-07-1888
Geboren te: Idzega
Overleden te: IdzegaLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Feikje Ruurds (12464) ca. 1770 - 03-09-1808
=> Tjitske Anskes Fortuin (12425) 25-09-1798 - 05-06-1890 |
| => Anske Alles Fortuin (12463) 26-08-1770 - 30-01-1842
|
=> Pietertje Feikes Buma (1566) 15-09-1833 - 21-09-1855 | => Riemkje Arjens (12468) ca. 1725 -
| | => Trijntje Sietzes (12462) ca. 1755 - 13-09-1833 |
| | | => Sijtze Tjepkes (12467) ca. 1725 -
| => Feike Pieters Buma (12424) 05-08-1787 - 24-07-1859 |
| | => Ytje Pieters (12466) 01-01-1735 -
| => Pieter Feikes Buma (12461) 15-07-1759 - 24-10-1838 |
| => Feike Durks Buma (12465) 1720 - 10-03-1818
|
Pietertje Idzes Attema (101) 14-09-1855 - 19-07-1888 | => Aaltje Sijtzes (10732) ca. 1730 -
| => Akke Idzes Idzerda (10131) 1761 - 19-03-1801 |
| | | => NN (10736) ca. 0000 -
| | => Ids Jelles Idzerda (10134) 1730 - |
| => Wytske Kornelis Roorda (1568) 11-07-1791 - 18-03-1862 | => Jelle Idzerda (10735) ca. 1700 -
| | |
| | | => Froukjen Cornelis (10133) ca. 1730 -
| | => Cornelis Yskes Roorda (10130) 1760 - 01-10-1828 |
=> Ids Jans Attema (1565) 30-09-1827 - 26-06-1888 | | => Gertie Yesches (10734) ca. 1689 -
| => Jisk Yske Jans Roorda (10132) 1725 - 19-12-1810 |
| => Jan Taeckes (10733) 1690 -
|
| => Wijpkjen Jans (12470) 12-08-1758 - 08-08-1818
=> Jan Sierks Attema (1567) 28-04-1786 - 24-12-1859 |
=> Sieks Sijmens Attema (12469) 03-03-1756 - 19-05-1822

Partner(s):

Kinderen:

Douwe Michiel Osinga(100)
19-07-1854 - 24-03-1916
Geboren te Heeg
Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem
boer
Heeg
Tjitske Osinga (105) 03-03-1878 -
Ids Osinga (107) 03-04-1881 - 20-02-1965
Michiel Osinga (108) 08-07-1888 - 06-06-1971
Lolkje Osinga (109) 03-01-1886 -
Pietertje Osinga (110) 08-07-1888 -
Rimmer Osinga (111) 16-09-1883 -
Michiel Osinga (2413) 29-07-1879 - 26-04-1887