Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Michiel Osinga



Nummer in het systeem: 108
08-07-1888 - 06-06-1971
Geboren te: Idzega
Overleden te: Sneek
veehouder


Link naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Feikje Ruurds (12464) ca. 1770 - 03-09-1808
=> Tjitske Anskes Fortuin (12425) 25-09-1798 - 05-06-1890 |
| => Anske Alles Fortuin (12463) 26-08-1770 - 30-01-1842
|
=> Pietertje Feikes Buma (1566) 15-09-1833 - 21-09-1855 | => Riemkje Arjens (12468) ca. 1725 -
| | => Trijntje Sietzes (12462) ca. 1755 - 13-09-1833 |
| | | => Sijtze Tjepkes (12467) ca. 1725 -
| => Feike Pieters Buma (12424) 05-08-1787 - 24-07-1859 |
| | => Ytje Pieters (12466) 01-01-1735 -
| => Pieter Feikes Buma (12461) 15-07-1759 - 24-10-1838 |
| => Feike Durks Buma (12465) 1720 - 10-03-1818
=> Pietertje Idzes Attema (101) 14-09-1855 - 19-07-1888 |
| | => Aaltje Sijtzes (10732) ca. 1730 -
| | => Akke Idzes Idzerda (10131) 1761 - 19-03-1801 |
| | | => Ids Jelles Idzerda (10134) 1730 -
| | => Wytske Kornelis Roorda (1568) 11-07-1791 - 18-03-1862 |
| | | | => Froukjen Cornelis (10133) ca. 1730 -
| | | => Cornelis Yskes Roorda (10130) 1760 - 01-10-1828 |
| => Ids Jans Attema (1565) 30-09-1827 - 26-06-1888 | => Jisk Yske Jans Roorda (10132) 1725 - 19-12-1810
| |
| | => Wijpkjen Jans (12470) 12-08-1758 - 08-08-1818
| => Jan Sierks Attema (1567) 28-04-1786 - 24-12-1859 |
| => Sieks Sijmens Attema (12469) 03-03-1756 - 19-05-1822
|
| => Akke Ruurds (1659) ca. 1752 - <1812
Michiel Osinga (108) 08-07-1888 - 06-06-1971 | => Pietertje Sipkes (1698) ca. 1774 - 26-07-1848 |
| | => Sipke Jans de Boer (1658) ca. 1750 - <1812
| => Sipkjen Jelles Zoethout (1564) 13-08-1812 - 30-12-1860 |
| | | => Hantzen Migchiels Tromp (1657) 18-02-1742 - ca. 1781
| | => Jelle Haijes Zoethout (1697) 1779 - 30-03-1814 |
| | => Haye Reinders Zoethout (1656) 22-01-1743 - 1796
| => Lolkje Rimmers de Vries (96) 11-12-1832 - 24-08-1883 |
| | | => Ybel Piers Tjerda (1704) 11-02-1753 - 17-01-1831
| | | => Lolkje Wattes Zijlstra (1702) 29-02-1780 - 12-02-1866 |
| | | | => Watte Annes Zijlstra (1703) 08-09-1749 - 07-03-1827
| | => Rimmer de Vries (1563) 11-07-1810 - 1862 |
| | | => Ittje Sibbeles (12460) ca. 1750 - 17-04-1810
| | => Sible Rimmers de Vries (1701) ca. 1776 - 14-02-1860 |
| | => Rimmer Sybrens (12459) 20-10-1743 -
=> Douwe Michiel Osinga (100) 19-07-1854 - 24-03-1916 |
| => Akke Ruurds (1659) ca. 1752 - <1812
| => Korneliske Sipkes de Boer (1655) 18-08-1773 - 17-07-1862 |
| | => Sipke Jans de Boer (1658) ca. 1750 - <1812
| => Sipkje Michiels Zoethout (88) 14-11-1809 - 10-05-1846 |
| | | => Hantzen Migchiels Tromp (1657) 18-02-1742 - ca. 1781
| | => Migchiel Hajes Zoethout (1654) 1767 - 24-02-1850 |
| | => Haye Reinders Zoethout (1656) 22-01-1743 - 1796
=> Michiel Douwes Osinga (92) 28-06-1833 - 01-01-1904 |
| => Tryntje Ates de Boer (21) 16-05-1745 - 22-06-1821
| => Antje Johannes Douma (51) 13-12-1775 - 03-12-1851 |
| | => Johannes Douwes (20) 22-07-1753 - 29-08-1808
=> Douwe Annes Osinga (80) 09-05-1803 - 21-04-1880 |
| => Annigje Sytzes Osinga (1647) 1730 - 25-03-1811
=> Anne Douwes Osinga (52) 29-06-1766 - 08-10-1846 |
=> Douwe Annes (1646) 15-04-1729 - 1810

Partner(s):

Kinderen:

Margje Woudstra(114)
06-03-1894 - 31-10-1959

Geboren te Rotsterhaule
Trouwdatum: 12-12-1913
te Doniawerstal
Overleden te Sneek

Douwe Osinga (116) 08-01-1915 - 30-05-1965
Siebren Osinga (117) 19-10-1917 - 09-12-2007
Sietske Osinga (118) 15-04-1927 - 22-04-2014
Aukje Osinga (120) 12-01-1931 - 15-08-1983
Dirkje Osinga (121) 27-10-1932 - 14-03-1932
Siebren Osinga (3618) 04-04-1916 - 18-10-1916
Ids Osinga (3619) 27-12-1922 - 05-11-1929