Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Margje WoudstraNummer in het systeem: 114
06-03-1894 - 31-10-1959
Geboren te: Rotsterhaule
Overleden te: SneekLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Aafke Piers (12419) 1730 -
=> Joltje Jacobs (12400) 24-12-1772 - 02-04-1825 |
| => Jacob Minnes (12418) 01-10-1728 -
=> Lijsbeth Hanzes Frankena (12392) 03-07-1800 - 12-12-1871 |
| | => Lijsbeth Hanzes (12417) 27-09-1733 - 14-01-1815
| => Hans Meyes Frankena (12399) ca. 1759 - 06-08-1816 |
| => Meije Frankes (12416) 08-12-1715 - ca. 1783
=> Margje Fokkes Veldstra (11619) 02-05-1836 - 26-9-1908 |
| | => Janke Hendriks Wilts (12415) 31-03-1748 - 01-01-1818
| | => Grietje Jans Schokker (12398) 04-12-1768 - 13-09-1827 |
| | | => Jan Hendriks Schokker (12414) ca. 1745 - 15-05-1825
| => Fokke Feddes Veldstra (12391) ca. 1791 - 12-05-1861 |
| | => Baukje Feddes (12412) ca. 1725 -
| => Fedde Fokkes Veldstra (12397) 03-09-1758 - 22-05-1812 |
| => Fokke Meintes (12411) ca. 1723 -
=> Sytske Holtrop (3558) 27-02-1863 - 25-04-1952 |
| | => Gertje Andries Koning (12410) 1757 - 28-09-1824
| | => Renske Roelofs van Hes (12396) 14-05-1789 - 29-11-1853 |
| | | => Roelof Fransen van Hes (12409) 19-02-1726 - 19-02-1819
| | => Sytske Foekes Dijkstra (12390) ca. 1814 - 19-10-1881 |
| | | | => Aaltje Jans Knol (12404) 19-10-1762 - 03-11-1788
| | | => Foeke Bouwes Dijkstra (12395) ca. 1787 - 27-06-1859 |
| | | => Bouwe Sybolts Dijkstra (10897) 02-02-1755 - 14-06-1829
| => Roelof Jans Holtrop (11681) 09-09-1836 - 31-07-1905 |
| | => Afke Kornelis Tjessinga (12657) 1759 -
| | => Klaasje Ides Miedema (12394) 1777 - 26-04-1843 |
| | | => Yde Reins Miedema (12656) ca. 1754 - ca. 1801
| => Jan Ypes Holtrop (12389) 31-03-1811 - 13-04-1902 |
| | => Grietje Broers (12402) 11-09-1746 - 13-04-1819
Margje Woudstra (114) 06-03-1894 - 31-10-1959 | => Ype Bernardus Holtrop (12393) ca. 1781 - 05-10-1837 |
| => Bernardus Jans Holtrop (12401) ca. 1746 - 12-11-1829
|
| => Jeltje Harmens (12458) ca. 1735 -
| => Antje Annes (12446) ca. 1765 - ca. 1817 |
| | => Anne Hendriks (12457) ca. 1735 -
| => Akke Egberts Hoekstra (12442) ca. 1799 - 26-05-1864 |
| | | => Jantje Reijns (12456) ca. 1735 -
| | => Egbert Kleizes Hoekstra (12445) 24-02-1761 - 11-05-1824 |
| => Eisjen Pieters Postma (4184) 09-12-1836 - 20-06-1865 | => Kleis Egberts (12455) ca. 1730 -
| | |
| | | => Grietje Pieters (12444) ca. 1755 - <1823
| | => Pieter Eizes Postma (12441) ca. 1795 - 18-06-1869 |
| | => Eize Eizes Postma (12443) ca. 1755 - 26-03-1830
| |
=> Siebren Sipkes Woudstra (3557) 06-03-1863 - 01-02-1919 | => Jeltje Lolles (11733) 24-08-1760 - 10-07-1836
| => Grietje Freerks Wiersma (11731) 1787 - 24-06-1842 |
| | => Freerk Jurgens Wiersma (11732) 17-10-1758 - 11-02-1825
| => Aaltje Douwes van Dijk (4186) 29-04-1818 - 08-04-1889 |
| | | => Aaltje Douwes de Boer (12450) ca. 1762 - 31-07-1838
| | => Douwe Douwes van Dijk (11730) 08-05-1789 - 07-09-1848 |
=> Sipke Siebrens Woudstra (4183) 18-03-1839 - 28-02-1890 | => Douwe Eelkes van Dijk (12449) ca. 1757 - 07-09-1848
|
| => Elizabeth Cornelis Dijkstra (11735) 20-12-1787 - 27-10-1846
=> Siebren Sipkes Woudstra (4185) 29-03-1817 - 1890 |
| => Sybrigje Sipkes (11737) 00-06-1755 - 15-09-1827
=> Sipke Hanzes Woudstra (11734) 13-11-1787 - 03-04-1849 |
=> Hans Harmens Woudstra (11736) 00-11-1746 - 24-04-1829

Partner(s):

Kinderen:

Michiel Osinga(108)
08-07-1888 - 06-06-1971

Geboren te Idzega
Trouwdatum: 12-12-1913
te Doniawerstal
Overleden te Sneek
veehouder
Douwe Osinga (116) 08-01-1915 - 30-05-1965
Siebren Osinga (117) 19-10-1917 - 09-12-2007
Sietske Osinga (118) 15-04-1927 - 22-04-2014
Aukje Osinga (120) 12-01-1931 - 15-08-1983
Dirkje Osinga (121) 27-10-1932 - 14-03-1932
Siebren Osinga (3618) 04-04-1916 - 18-10-1916
Ids Osinga (3619) 27-12-1922 - 05-11-1929