Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Fetje KokNummer in het systeem: 122
03-08-1916 - 09-08-1997
Geboren te: Doniaga
Overleden te: SneekLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Rimke Bokkes de Vries (10347) ca. 1760 - 02-02-1853
=> Hiltje Jelles de-Vries (10321) 01-03-1791 - 16-02-1856 |
| => Jelle Hendriks de Vries (10346) 08-06-1766 - 24-10-1822
=> Fetje Eiles Huitema (1183) 01-07-1814 - 06-10-1861 |
| | => Fedja Foppes Huitema (10345) 10-09-1751 - 12-08-1814
| => Eyle Wiebes Huitema (10320) 15-02-1790 - 30-07-1826 |
| => Wiebe Piers Huitema (10344) 19-01-1749 - 25-10-1820
=> Rimke Gerbens Mulder (1179) 21-08-1842 - 29-04-1912 |
| | => Trijntje Brugts (1195) 1735 - 04-11-1822
| | => Geeske Gerbens Groenhof (1187) 01-06-1766 - 19-02-1833 |
| | | => Gerben Durks (1194) ca. 1727 - 20-03-1775
| => Gerben Hendriks Mulder (1182) 23-02-1804 - 14-02-1887 |
| | => Eelkje Gerrits van der Kooi (1193) 1735 - 16-09-1812
| => Hendrik Gerrits Mulder (1186) ca. 1765 - 03-08-1844 |
| => Gerrit Harings (1192) 00-07-1720 - 10-05-1783
=> Geeske Stegenga (133) 11-05-1879 - 18-12-1955 |
| | => Tietje Hanzes (1191) ca. 1735 - 08-10-1812
| | => Doetje Rientzes Dijkstra (1185) ca. 1777 - 23-01-1847 |
| | | => Rients Douwes (1190) 13-12-1733 - 1779
| | => Trijntje Johannes de Roos (1181) 07-06-1806 - 21-05-1874 |
| | | | => Trijntje Pieters (1189) ca. 1752 -
| | | => Johannes Arends de Roos (1184) 15-02-1773 - 27-01-1819 |
| | | => Arend Arends de Roos (1188) 00-04-1751 - 19-12-1815
| => Benjamin Herres Stegenga (1178) 07-01-1841 - 04-04-1889 |
| | => Feikjen Arjens de Jong (12486) ca. 1740 -
| | => Maaike Klazes de Jong (1217) 09-12-1777 - 19-09-1823 |
| | | => Klaas Sjoukes (12485) ca. 1740 -
| => Herre Benjamins Stegenga (1180) 11-12-1811 - 06-02-1871 |
| | => Aaltje Benjamins van Lon (1219) ca. 1741 - 29-01-1814
| => Benjamin Herres Stegenga (1216) 1770 - 09-03-1833 |
| => Herre Popkes Stegenga (1218) ca. 1731 - 1794
Fetje Kok (122) 03-08-1916 - 09-08-1997 |
| => Geertje Meintes Zijlstra (10915) 07-11-1761 - 08-02-1829
| => Zwaantje Bouwes Dijkstra (10844) 14-11-1798 - 18-05-1882 |
| | => Bouwe Sybolts Dijkstra (10897) 02-02-1755 - 14-06-1829
| => Getje Jans Slump (10742) 12-03-1819 - 26-01-1849 |
| | | => Lammigjen Dirks Knol (10896) ca. 1747 - ca. 1792
| | => Jan Jans Slump (10843) 27-06-1792 - 21-10-1884 |
| | => Jan Pieters Slump (10895) ca. 1745 - 10-08-1801
| => Grietje Sietzes Hoekstra (1165) 27-09-1846 - 22-12-1919 |
| | | => Trijntje Berents (10365) 16-05-1762 - 11-01-1834
| | | => Grietje Sytzes Sietsma (10339) 02-05-1790 - 23-04-1870 |
| | | | => Sietze Pieters (10364) 16-09-1753 - 05-10-1811
| | => Sietze Johannes Hoekstra (10312) 04-09-1812 - 28-03-1856 |
| | | => Antje Jolts de Vries (10363) ca. 1763 - 17-07-1827
| | => Johannes Geerts Hoekstra (10338) 04-05-1785 - 29-03-1862 |
| | => Geert Johannes Hoekstra (10362) ca. 1749 - 05-09-1814
=> Jan Kok (132) 23-06-1878 - 09-06-1959 |
| => Getje Jelles (10343) ca. 1742 - 08-01-1806
| => Sjoerdtje Hendriks Koopmans (10315) 25-08-1773 - 04-09-1826 |
| | => Hendrik Martens (10342) ca. 1733 - 1802
| => Wiepkjen Jeltes Dijkstra (1167) 13-02-1810 - 21-10-1876 |
| | | => Barber Thysses (10341) 25-09-1725 - 15-01-1766
| | => Jelte Douwes Dijkstra (10314) 04-01-1765 - 19-11-1828 |
| | => Douwe Pieters Dijkstra (10340) 1727 - 12-01-1814
=> Jelle Marten Kok (1164) 08-02-1846 - 03-03-1918 |
| => Grietje Jurjens (10311) ca. 1744 - 26-09-1825
| => Akke Martens Kok (1169) 30-06-1772 - 29-02-1852 |
| | => Marten Siemens Kok (10310) ca. 1739 - 07-11-1824
=> Marten Gerbens Kok (1166) 01-08-1801 - 30-10-1880 |
| => Antje Sybes (10327) ca. 1762 - 30-07-1826
=> Gerben Symens Kok (1168) 04-02-1776 - 22-07-1807 |
=> Symen Gerbens (10326) 05-05-1743 - 1776

Partner(s):

Kinderen:

Douwe Osinga(116)
08-01-1915 - 30-05-1965

Geboren te Legemeer
Trouwdatum: 08-09-1939
te Langweer
Overleden te Tjerkgaast
boer
Teroele, Tjerkgaast
Michiel Osinga (126) 14-09-1940 -
Jan Osinga (127) 03-06-1942 -
Siebren Piet Osinga (128) 28-02-1945 -
Geeske Trijntje Osinga (129) 21-04-1947 - 1997
Ids Osinga (130) 23-06-1950 -
Benny Osinga (131) 15-08-1954 -
Berend Holtsema(4174)
17-10-1911 - 08-06-1989
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Kollum