Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Jan KokNummer in het systeem: 132
23-06-1878 - 09-06-1959
Geboren te: Doniaga
Overleden te: Sneek
boer
Teroele

Link naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Swaentje Jans Reinders (11123) ca. 1732 -
=> Geertje Meintes Zijlstra (10915) 07-11-1761 - 08-02-1829 |
| => Meinte Douwes (11122) ca. 1730 -
=> Zwaantje Bouwes Dijkstra (10844) 14-11-1798 - 18-05-1882 |
| | => Foekjen Bouwes Samplonius (10912) ca. 1720 - 1765
| => Bouwe Sybolts Dijkstra (10897) 02-02-1755 - 14-06-1829 |
=> Getje Jans Slump (10742) 12-03-1819 - 26-01-1849 | => Sybolt Pieters Dijkstra (10911) 27-11-1729 - 30-07-1815
| |
| | => Lammigjen Dirks Knol (10896) ca. 1747 - ca. 1792
| => Jan Jans Slump (10843) 27-06-1792 - 21-10-1884 |
| | => Grietje Jans Oom (10351) ca. 1716 - ca. 1806
| => Jan Pieters Slump (10895) ca. 1745 - 10-08-1801 |
| => Pieter Roelofs Slump (10350) 31-07-1718 - 1802
=> Grietje Sietzes Hoekstra (1165) 27-09-1846 - 22-12-1919 |
| | => Grietje Klazes (10424) 17-03-1720 - <1783
| | => Trijntje Berents (10365) 16-05-1762 - 11-01-1834 |
| | | => Beernt Jans (10423) ca. 1720 -
| | => Grietje Sytzes Sietsma (10339) 02-05-1790 - 23-04-1870 |
| | | | => Ybeltje Sytzes (10422) ca. 1725 -
| | | => Sietze Pieters (10364) 16-09-1753 - 05-10-1811 |
| | | => Pieter Douwes (10421) 17-03-1720 - <1783
| => Sietze Johannes Hoekstra (10312) 04-09-1812 - 28-03-1856 |
| | => Hendrikjen Sipkes( van der Heide) (10420) 09-07-1733 - 00-01-1803
| | => Antje Jolts de Vries (10363) ca. 1763 - 17-07-1827 |
| | | => Jolt Ates de Vries (10419) 25-03-1732 - 00-01-1797
| => Johannes Geerts Hoekstra (10338) 04-05-1785 - 29-03-1862 |
| | => Jetske Jarings (10373) 19-02-1708 - 23-09-1804
| => Geert Johannes Hoekstra (10362) ca. 1749 - 05-09-1814 |
Jan Kok (132) 23-06-1878 - 09-06-1959 | => Johannes Bartels (10372) 12-10-1721 - ca. 1764
|
| => Brecht Douwes (10349) ca. 1670 -
| => Getje Jelles (10343) ca. 1742 - 08-01-1806 |
| | => Reyner Doytsen Dijkstra (10348) ca. 1705 -
| => Sjoerdtje Hendriks Koopmans (10315) 25-08-1773 - 04-09-1826 |
| | | => Lipkien Annes (10371) ca. 1695 - ca. 1763
| | => Hendrik Martens (10342) ca. 1733 - 1802 |
| | => Marten Hendriks (10370) ca. 1695 -
| => Wiepkjen Jeltes Dijkstra (1167) 13-02-1810 - 21-10-1876 |
| | | => Akke Rinnerts (10369) 1705 -
| | | => Barber Thysses (10341) 25-09-1725 - 15-01-1766 |
| | | | => Thys Rinties (10368) ca. 1688 - ca. 1759
| | => Jelte Douwes Dijkstra (10314) 04-01-1765 - 19-11-1828 |
| | | => Aafke Jolles (10367) ca. 1700 - ca. 1765
=> Jelle Marten Kok (1164) 08-02-1846 - 03-03-1918 | => Douwe Pieters Dijkstra (10340) 1727 - 12-01-1814 |
| => Pieter Douwes (10366) 26-07-1696 -
|
| => Grietje Jurjens (10311) ca. 1744 - 26-09-1825
| => Akke Martens Kok (1169) 30-06-1772 - 29-02-1852 |
| | => Marten Siemens Kok (10310) ca. 1739 - 07-11-1824
=> Marten Gerbens Kok (1166) 01-08-1801 - 30-10-1880 |
| =>
| => Antje Sybes (10327) ca. 1762 - 30-07-1826 |
=> Gerben Symens Kok (1168) 04-02-1776 - 22-07-1807 | => Siebe Eitzes (10352) ca. 1720 -
|
=> Symen Gerbens (10326) 05-05-1743 - 1776

Partner(s):

Kinderen:

Geeske Stegenga(133)
11-05-1879 - 18-12-1955

Geboren te Nijemirdum
Trouwdatum: 16-05-1903
te Doniawerstal
Overleden te Idskenhuizen

Fetje Kok (122) 03-08-1916 - 09-08-1997
Grietje Kok (134) 21-08-1904 - 02-07-1967
Benjamin Kok (135) 07-06-1906 - 29-03-1992
Wiepkje Kok (136) 14-04-1910 - 24-09-1998
Trijntje Kok (137) 18-08-1913 - 28-03-1959
Jelle Martin Kok (139) 07-09-1919 - 12-01-1989
Rimke Kok (1163) 04-05-1908 - 04-03-1992