Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Geeske Trijntje Osinga


Nummer in het systeem: 129
21-04-1947 - 1997
Geboren te: Teroele
Plaats van overlijden niet in het systeemDeze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Hiltje Jelles de-Vries (10321) 01-03-1791 - 16-02-1856
=> Fetje Eiles Huitema (1183) 01-07-1814 - 06-10-1861 |
| => Eyle Wiebes Huitema (10320) 15-02-1790 - 30-07-1826
=> Rimke Gerbens Mulder (1179) 21-08-1842 - 29-04-1912 |
| | => Geeske Gerbens Groenhof (1187) 01-06-1766 - 19-02-1833
| => Gerben Hendriks Mulder (1182) 23-02-1804 - 14-02-1887 |
| => Hendrik Gerrits Mulder (1186) ca. 1765 - 03-08-1844
=> Geeske Stegenga (133) 11-05-1879 - 18-12-1955 |
| | => Doetje Rientzes Dijkstra (1185) ca. 1777 - 23-01-1847
| | => Trijntje Johannes de Roos (1181) 07-06-1806 - 21-05-1874 |
| | | => Johannes Arends de Roos (1184) 15-02-1773 - 27-01-1819
| => Benjamin Herres Stegenga (1178) 07-01-1841 - 04-04-1889 |
| | => Maaike Klazes de Jong (1217) 09-12-1777 - 19-09-1823
| => Herre Benjamins Stegenga (1180) 11-12-1811 - 06-02-1871 |
| => Benjamin Herres Stegenga (1216) 1770 - 09-03-1833
=> Fetje Kok (122) 03-08-1916 - 09-08-1997 |
| | => Zwaantje Bouwes Dijkstra (10844) 14-11-1798 - 18-05-1882
| | => Getje Jans Slump (10742) 12-03-1819 - 26-01-1849 |
| | | => Jan Jans Slump (10843) 27-06-1792 - 21-10-1884
| | => Grietje Sietzes Hoekstra (1165) 27-09-1846 - 22-12-1919 |
| | | | => Grietje Sytzes Sietsma (10339) 02-05-1790 - 23-04-1870
| | | => Sietze Johannes Hoekstra (10312) 04-09-1812 - 28-03-1856 |
| | | => Johannes Geerts Hoekstra (10338) 04-05-1785 - 29-03-1862
| => Jan Kok (132) 23-06-1878 - 09-06-1959 |
| | => Sjoerdtje Hendriks Koopmans (10315) 25-08-1773 - 04-09-1826
| | => Wiepkjen Jeltes Dijkstra (1167) 13-02-1810 - 21-10-1876 |
| | | => Jelte Douwes Dijkstra (10314) 04-01-1765 - 19-11-1828
| => Jelle Marten Kok (1164) 08-02-1846 - 03-03-1918 |
| | => Akke Martens Kok (1169) 30-06-1772 - 29-02-1852
| => Marten Gerbens Kok (1166) 01-08-1801 - 30-10-1880 |
| => Gerben Symens Kok (1168) 04-02-1776 - 22-07-1807
Geeske Trijntje Osinga (129) 21-04-1947 - 1997 |
| => Lijsbeth Hanzes Frankena (12392) 03-07-1800 - 12-12-1871
| => Margje Fokkes Veldstra (11619) 02-05-1836 - 26-9-1908 |
| | => Fokke Feddes Veldstra (12391) ca. 1791 - 12-05-1861
| => Sytske Holtrop (3558) 27-02-1863 - 25-04-1952 |
| | | => Sytske Foekes Dijkstra (12390) ca. 1814 - 19-10-1881
| | => Roelof Jans Holtrop (11681) 09-09-1836 - 31-07-1905 |
| | => Jan Ypes Holtrop (12389) 31-03-1811 - 13-04-1902
| => Margje Woudstra (114) 06-03-1894 - 31-10-1959 |
| | | => Akke Egberts Hoekstra (12442) ca. 1799 - 26-05-1864
| | | => Eisjen Pieters Postma (4184) 09-12-1836 - 20-06-1865 |
| | | | => Pieter Eizes Postma (12441) ca. 1795 - 18-06-1869
| | => Siebren Sipkes Woudstra (3557) 06-03-1863 - 01-02-1919 |
| | | => Aaltje Douwes van Dijk (4186) 29-04-1818 - 08-04-1889
| | => Sipke Siebrens Woudstra (4183) 18-03-1839 - 28-02-1890 |
| | => Siebren Sipkes Woudstra (4185) 29-03-1817 - 1890
=> Douwe Osinga (116) 08-01-1915 - 30-05-1965 |
| => Tjitske Anskes Fortuin (12425) 25-09-1798 - 05-06-1890
| => Pietertje Feikes Buma (1566) 15-09-1833 - 21-09-1855 |
| | => Feike Pieters Buma (12424) 05-08-1787 - 24-07-1859
| => Pietertje Idzes Attema (101) 14-09-1855 - 19-07-1888 |
| | | => Wytske Kornelis Roorda (1568) 11-07-1791 - 18-03-1862
| | => Ids Jans Attema (1565) 30-09-1827 - 26-06-1888 |
| | => Jan Sierks Attema (1567) 28-04-1786 - 24-12-1859
=> Michiel Osinga (108) 08-07-1888 - 06-06-1971 |
| => Sipkjen Jelles Zoethout (1564) 13-08-1812 - 30-12-1860
| => Lolkje Rimmers de Vries (96) 11-12-1832 - 24-08-1883 |
| | => Rimmer de Vries (1563) 11-07-1810 - 1862
=> Douwe Michiel Osinga (100) 19-07-1854 - 24-03-1916 |
| => Sipkje Michiels Zoethout (88) 14-11-1809 - 10-05-1846
=> Michiel Douwes Osinga (92) 28-06-1833 - 01-01-1904 |
=> Douwe Annes Osinga (80) 09-05-1803 - 21-04-1880

Partner(s):

Kinderen:

Sjoerd Faber(199)
privé
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatumn niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem

Wopko Catrinus Faber (200) privé
Douwe Faber (201) privé