Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Rimke Gerbens Mulder


Nummer in het systeem: 1179
21-08-1842 - 29-04-1912
Geboren te: Sondel
Overleden te: Nijemirdumlink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Tietje Tysses (10389) ca. 1730 - 1770
=> Rimke Bokkes de Vries (10347) ca. 1760 - 02-02-1853 |
| | => Jantje Arjens (10410) ca. 1695 - ca. 1731
| => Bocke Rommerts (10388) ca. 1730 - 00-10-1778 |
=> Hiltje Jelles de-Vries (10321) 01-03-1791 - 16-02-1856 | => Rommert Bookes (10409) ca. 1690 - >1736
| |
| | => Wytske Geerts (10408) 1710 -
| | => Hiltje Jacobs (10387) ca. 1730 - |
| => Jelle Hendriks de Vries (10346) 08-06-1766 - 24-10-1822 | => Jacob Harmens (10407) ca. 1700 -
| |
=> Fetje Eiles Huitema (1183) 01-07-1814 - 06-10-1861 | => Hendrik Hanzes (10386) ca. 1730 - 1782
| |
| | => Antie Gerbens (10385) 06-10-1726 -
| | => Fedja Foppes Huitema (10345) 10-09-1751 - 12-08-1814 |
| | | | => Antje Bauckes (10406) ca. 1695 - ca. 1728
| | | => Foppe Hommes Hoitema (10384) 09-06-1721 - ca. 1793 |
| | | => Homme Foppe Hoitema (10405) ca. 1690 - 1768
| => Eyle Wiebes Huitema (10320) 15-02-1790 - 30-07-1826 |
| | =>
| | => Grytie Idses (10383) <1710 - |
| | | => Ids Cornelis (10404) ca. 1675 - ca. 1742
Rimke Gerbens Mulder (1179) 21-08-1842 - 29-04-1912 | => Wiebe Piers Huitema (10344) 19-01-1749 - 25-10-1820 |
| | => Grytie Abeles (10403) ca. 1670 - >1752
| => Pier Eiles (10382) ca. 1707 - 1785 |
| => Eile Piers (10402) ca. 1670 - ca. 1745
|
| => Anneke Wallings (12484) ca. 1710 -
| => Trijntje Brugts (1195) 1735 - 04-11-1822 |
| | => Brugt Jobs (12483) ca. 1705 - 16-11-1745
| => Geeske Gerbens Groenhof (1187) 01-06-1766 - 19-02-1833 |
| | | => Corneliske Gerbens (12482) ca. 1700 -
| | => Gerben Durks (1194) ca. 1727 - 20-03-1775 |
| | => Durk Heeres (12481) ca. 1700 -
=> Gerben Hendriks Mulder (1182) 23-02-1804 - 14-02-1887 |
| => Aat Wiebes (12480) 03-05-1711 -
| => Eelkje Gerrits van der Kooi (1193) 1735 - 16-09-1812 |
| | => Gerrit Heeres (12479) ca. 1710 -
=> Hendrik Gerrits Mulder (1186) ca. 1765 - 03-08-1844 |
| => Grietje Gerrits (12103) ca. 1685 - ca. 1741
=> Gerrit Harings (1192) 00-07-1720 - 10-05-1783 |
=> Haring Harings (12102) ca. 1680 - ca. 1752

Partner(s):

Kinderen:

Benjamin Herres Stegenga(1178)
07-01-1841 - 04-04-1889
Geboren te Wijckel
Trouwdatum: 12-05-1867
te Gaasterland
Overleden te Nijemirdum

Geeske Stegenga (133) 11-05-1879 - 18-12-1955
Herre Benjamins Stegenga (1206) 15-07-1868 -
Fettje Benjamins Stegenga (1207) 25-05-1870 -
Gerben Benjamins Stegenga (1208) 08-12-1871 -
Johannes Benjamins Stegenga (1209) 06-03-1874 -
Hendrikjen Benjamins Stegenga (1210) 22-02-1881 -
Eile Benjamins Stegenga (1211) 02-01-1884 -
Trijntje Benjamins Stegenga (1212) 10-01-1876 -