Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Benjamin Herres Stegenga


Nummer in het systeem: 1178
07-01-1841 - 04-04-1889
Geboren te: Wijckel
Overleden te: Nijemirdumlink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Popkjen Tjeerds (10329) 1705 -
=> Tietje Hanzes (1191) ca. 1735 - 08-10-1812 |
| | =>
| => Hans Tjalles (10328) ca. 1700 - ca. 1748 |
=> Doetje Rientzes Dijkstra (1185) ca. 1777 - 23-01-1847 | => Tjalle Hanses (10353) - ca. 1720
| |
| | => Hendrikjen Rientzes (12679) ca. 1701 -
| => Rients Douwes (1190) 13-12-1733 - 1779 |
=> Trijntje Johannes de Roos (1181) 07-06-1806 - 21-05-1874 | | => Brecht Douwes (10349) ca. 1670 -
| | => Douwe Reinders (10324) ca. 1698 - |
| | => Reyner Doytsen Dijkstra (10348) ca. 1705 -
| |
| | => Trijntje Pieters (1189) ca. 1752 -
| => Johannes Arends de Roos (1184) 15-02-1773 - 27-01-1819 |
| | => Wybrig Jans (1231) ca. 1730 -
Benjamin Herres Stegenga (1178) 07-01-1841 - 04-04-1889 | => Arend Arends de Roos (1188) 00-04-1751 - 19-12-1815 |
| =>
|
| => Feikjen Arjens de Jong (12486) ca. 1740 -
| => Maaike Klazes de Jong (1217) 09-12-1777 - 19-09-1823 |
| | => Klaas Sjoukes (12485) ca. 1740 -
| |
=> Herre Benjamins Stegenga (1180) 11-12-1811 - 06-02-1871 | => Aaltje Harmens (1237) ca. 1701 -
| => Aaltje Benjamins van Lon (1219) ca. 1741 - 29-01-1814 |
| | => Benjamin Johannes van Lon (1236) ca. 1700 -
| |
=> Benjamin Herres Stegenga (1216) 1770 - 09-03-1833 | => Teetske Aedens Wijerda (1225) 06-06-1672 -
| => Sijmentje Herres (1221) 21-01-1703 - 1754 |
| | => Herre Gerrits (1224) 1671 -
=> Herre Popkes Stegenga (1218) ca. 1731 - 1794 |
| => Hantje Reins (1223) ca. 1655 -
=> Popke Freerks Stegenga (1220) 1682 - 1746 |
=> Freerk Popkes (1222) <1660 - 1706

Partner(s):

Kinderen:

Rimke Gerbens Mulder(1179)
21-08-1842 - 29-04-1912
Geboren te Sondel
Trouwdatum: 12-05-1867
te Gaasterland
Overleden te Nijemirdum

Geeske Stegenga (133) 11-05-1879 - 18-12-1955
Herre Benjamins Stegenga (1206) 15-07-1868 -
Fettje Benjamins Stegenga (1207) 25-05-1870 -
Gerben Benjamins Stegenga (1208) 08-12-1871 -
Johannes Benjamins Stegenga (1209) 06-03-1874 -
Hendrikjen Benjamins Stegenga (1210) 22-02-1881 -
Eile Benjamins Stegenga (1211) 02-01-1884 -
Trijntje Benjamins Stegenga (1212) 10-01-1876 -