Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Geeske Stegenga


Nummer in het systeem: 133
11-05-1879 - 18-12-1955
Geboren te: Nijemirdum
Overleden te: Idskenhuizenlink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Tietje Tysses (10389) ca. 1730 - 1770
=> Rimke Bokkes de Vries (10347) ca. 1760 - 02-02-1853 |
| => Bocke Rommerts (10388) ca. 1730 - 00-10-1778
=> Hiltje Jelles de-Vries (10321) 01-03-1791 - 16-02-1856 |
| | => Hiltje Jacobs (10387) ca. 1730 -
| => Jelle Hendriks de Vries (10346) 08-06-1766 - 24-10-1822 |
| => Hendrik Hanzes (10386) ca. 1730 - 1782
=> Fetje Eiles Huitema (1183) 01-07-1814 - 06-10-1861 |
| | => Antie Gerbens (10385) 06-10-1726 -
| | => Fedja Foppes Huitema (10345) 10-09-1751 - 12-08-1814 |
| | | => Foppe Hommes Hoitema (10384) 09-06-1721 - ca. 1793
| => Eyle Wiebes Huitema (10320) 15-02-1790 - 30-07-1826 |
| | => Grytie Idses (10383) <1710 -
| => Wiebe Piers Huitema (10344) 19-01-1749 - 25-10-1820 |
| => Pier Eiles (10382) ca. 1707 - 1785
=> Rimke Gerbens Mulder (1179) 21-08-1842 - 29-04-1912 |
| | => Anneke Wallings (12484) ca. 1710 -
| | => Trijntje Brugts (1195) 1735 - 04-11-1822 |
| | | => Brugt Jobs (12483) ca. 1705 - 16-11-1745
| | => Geeske Gerbens Groenhof (1187) 01-06-1766 - 19-02-1833 |
| | | | => Corneliske Gerbens (12482) ca. 1700 -
| | | => Gerben Durks (1194) ca. 1727 - 20-03-1775 |
| | | => Durk Heeres (12481) ca. 1700 -
| => Gerben Hendriks Mulder (1182) 23-02-1804 - 14-02-1887 |
| | => Aat Wiebes (12480) 03-05-1711 -
| | => Eelkje Gerrits van der Kooi (1193) 1735 - 16-09-1812 |
| | | => Gerrit Heeres (12479) ca. 1710 -
| => Hendrik Gerrits Mulder (1186) ca. 1765 - 03-08-1844 |
| | => Grietje Gerrits (12103) ca. 1685 - ca. 1741
Geeske Stegenga (133) 11-05-1879 - 18-12-1955 | => Gerrit Harings (1192) 00-07-1720 - 10-05-1783 |
| => Haring Harings (12102) ca. 1680 - ca. 1752
|
| => Popkjen Tjeerds (10329) 1705 -
| => Tietje Hanzes (1191) ca. 1735 - 08-10-1812 |
| | => Hans Tjalles (10328) ca. 1700 - ca. 1748
| => Doetje Rientzes Dijkstra (1185) ca. 1777 - 23-01-1847 |
| | | => Hendrikjen Rientzes (12679) ca. 1701 -
| | => Rients Douwes (1190) 13-12-1733 - 1779 |
| => Trijntje Johannes de Roos (1181) 07-06-1806 - 21-05-1874 | => Douwe Reinders (10324) ca. 1698 -
| | |
| | | => Trijntje Pieters (1189) ca. 1752 -
| | => Johannes Arends de Roos (1184) 15-02-1773 - 27-01-1819 |
| | | => Wybrig Jans (1231) ca. 1730 -
| | => Arend Arends de Roos (1188) 00-04-1751 - 19-12-1815 |
=> Benjamin Herres Stegenga (1178) 07-01-1841 - 04-04-1889 | =>
|
| => Feikjen Arjens de Jong (12486) ca. 1740 -
| => Maaike Klazes de Jong (1217) 09-12-1777 - 19-09-1823 |
| | => Klaas Sjoukes (12485) ca. 1740 -
| |
=> Herre Benjamins Stegenga (1180) 11-12-1811 - 06-02-1871 | => Aaltje Harmens (1237) ca. 1701 -
| => Aaltje Benjamins van Lon (1219) ca. 1741 - 29-01-1814 |
| | => Benjamin Johannes van Lon (1236) ca. 1700 -
=> Benjamin Herres Stegenga (1216) 1770 - 09-03-1833 |
| => Sijmentje Herres (1221) 21-01-1703 - 1754
=> Herre Popkes Stegenga (1218) ca. 1731 - 1794 |
=> Popke Freerks Stegenga (1220) 1682 - 1746

Partner(s):

Kinderen:

Jan Kok(132)
23-06-1878 - 09-06-1959

Geboren te Doniaga
Trouwdatum: 16-05-1903
te Doniawerstal
Overleden te Sneek
boer
Teroele
Fetje Kok (122) 03-08-1916 - 09-08-1997
Grietje Kok (134) 21-08-1904 - 02-07-1967
Benjamin Kok (135) 07-06-1906 - 29-03-1992
Wiepkje Kok (136) 14-04-1910 - 24-09-1998
Trijntje Kok (137) 18-08-1913 - 28-03-1959
Jelle Martin Kok (139) 07-09-1919 - 12-01-1989
Rimke Kok (1163) 04-05-1908 - 04-03-1992