Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Fetje Eiles Huitema


Nummer in het systeem: 1183
01-07-1814 - 06-10-1861
Geboren te: Follega
Overleden te: Sondellink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Tietje Tysses (10389) ca. 1730 - 1770
=> Rimke Bokkes de Vries (10347) ca. 1760 - 02-02-1853 |
| | => Jantje Arjens (10410) ca. 1695 - ca. 1731
| => Bocke Rommerts (10388) ca. 1730 - 00-10-1778 |
| | => Remcke Symens (10451) ca. 1672 -
=> Hiltje Jelles de-Vries (10321) 01-03-1791 - 16-02-1856 | => Rommert Bookes (10409) ca. 1690 - >1736 |
| | => Booke Rommerts (10450) ca. 1660 - 00-06-1731
| |
| | => Wytske Geerts (10408) 1710 -
| | => Hiltje Jacobs (10387) ca. 1730 - |
| => Jelle Hendriks de Vries (10346) 08-06-1766 - 24-10-1822 | => Jacob Harmens (10407) ca. 1700 -
| |
| => Hendrik Hanzes (10386) ca. 1730 - 1782
Fetje Eiles Huitema (1183) 01-07-1814 - 06-10-1861 |
| => Antie Gerbens (10385) 06-10-1726 -
| |
| => Fedja Foppes Huitema (10345) 10-09-1751 - 12-08-1814 | => Jouck Pieckes (10449) -
| | | => Antje Bauckes (10406) ca. 1695 - ca. 1728 |
| | | | => Baucke Innes (10448) -
| | => Foppe Hommes Hoitema (10384) 09-06-1721 - ca. 1793 |
| | | => Antie Rommerts (10447) -
| | => Homme Foppe Hoitema (10405) ca. 1690 - 1768 |
=> Eyle Wiebes Huitema (10320) 15-02-1790 - 30-07-1826 | => Foppe Hommes Hoitema (10446) -
|
| =>
| => Grytie Idses (10383) <1710 - |
| | | =>
| | => Ids Cornelis (10404) ca. 1675 - ca. 1742 |
=> Wiebe Piers Huitema (10344) 19-01-1749 - 25-10-1820 | => Cornelis Franks (10445) ca. 1643 - >1726
|
| => Grytie Abeles (10403) ca. 1670 - >1752
=> Pier Eiles (10382) ca. 1707 - 1785 |
| =>
=> Eile Piers (10402) ca. 1670 - ca. 1745 |
=> Pier Eyles (10444) ca. 1645 -

Partner(s):

Kinderen:

Gerben Hendriks Mulder(1182)
23-02-1804 - 14-02-1887
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatumn niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Sondel

Rimke Gerbens Mulder (1179) 21-08-1842 - 29-04-1912