Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Wiepkjen Jeltes Dijkstra


Nummer in het systeem: 1167
13-02-1810 - 21-10-1876
Geboren te: Follega
Overleden te: Doniagalink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Brecht Douwes (10349) ca. 1670 -
=> Getje Jelles (10343) ca. 1742 - 08-01-1806 |
| => Reyner Doytsen Dijkstra (10348) ca. 1705 -
=> Sjoerdtje Hendriks Koopmans (10315) 25-08-1773 - 04-09-1826 |
| | => Lipkien Annes (10371) ca. 1695 - ca. 1763
| => Hendrik Martens (10342) ca. 1733 - 1802 |
| => Marten Hendriks (10370) ca. 1695 -
|
Wiepkjen Jeltes Dijkstra (1167) 13-02-1810 - 21-10-1876 | => Akke Rinnerts (10369) 1705 -
| => Barber Thysses (10341) 25-09-1725 - 15-01-1766 |
| | => Thys Rinties (10368) ca. 1688 - ca. 1759
| |
| | => Aafke Scheltes (11185) ca. 1630 -
| | => Bregt Jelles (10560) ca. 1675 - |
=> Jelte Douwes Dijkstra (10314) 04-01-1765 - 19-11-1828 | | => Jelle Syboldts (11184) 22-08-1630 -
| => Aafke Jolles (10367) ca. 1700 - ca. 1765 |
| | | => Antie Heres (11183) ca. 1625 -
| | => Jolle Murks (10559) ca. 1675 - >1748 |
| | => Mirck Jeltes (11182) ca. 1625 -
=> Douwe Pieters Dijkstra (10340) 1727 - 12-01-1814 |
| => Ansck Louwes (11181) ca. 1631 - 20-04-1670
| => Antje Bottes (10427) 1669 - 31-01-1716 |
| | => Botte Martens (11180) 20-01-1619 - 22-04-1670
=> Pieter Douwes (10366) 26-07-1696 - |
| => Sijuerttije Uylckes (11164) ca. 1620 - >1681
=> Douwe Pieters (10426) 01-10-1654 - 00-05-1707 |
=> Pieter Lieuwes (11163) 23-08-1618 - >1670

Partner(s):

Kinderen:

Marten Gerbens Kok(1166)
01-08-1801 - 30-10-1880
Geboren te Doniaga
Trouwdatum: 04-03-1832
te Lemsterland
Overleden te Doniaga

Jelle Marten Kok (1164) 08-02-1846 - 03-03-1918