Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Pieter Douwes


Nummer in het systeem: 10366
26-07-1696 -
Geboorteplaats niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeemLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Trijntje (12706) ca. 1580 -
=> Antie Uilkes (11200) ca. 1615 - ca. 1665 |
| => Uylcke Foockes (11194) 1580 -
|
=> Ansck Louwes (11181) ca. 1631 - 20-04-1670 | => Ansck Aettes (11466) -
| | => Lyopck Sjoukes (11434) ca. 1585 - <1617 |
| | | => Sjoucke Pieters (11465) ca. 0000 -
| => Louw Stoffels Rouckema (11197) ca. 1605 - >1670 |
=> Antje Bottes (10427) 1669 - 31-01-1716 | | => Classien Broers (11456) -
| | => Stoffel Rouckes (11433) ca. 1575 - 17-05-1627 |
| | => Rouckes Christoffels (11455) ca. 1540 - ca. 1600
| |
| | => Griet Bartels (11196) ca. 1585 -
Pieter Douwes (10366) 26-07-1696 - | => Botte Martens (11180) 20-01-1619 - 22-04-1670 |
| => Marten Bottes (11195) ca. 1585 -
|
| => Trijntje (12706) ca. 1580 -
| => Sijuerttije Uylckes (11164) ca. 1620 - >1681 |
| | => Uylcke Foockes (11194) 1580 -
=> Douwe Pieters (10426) 01-10-1654 - 00-05-1707 |
| => Jaen Andries (11193) ca. 1585 - ca. 1650
=> Pieter Lieuwes (11163) 23-08-1618 - >1670 |
=> Lieuwe Douwes (11192) ca. 1585 - <1632

Partner(s):

Kinderen:

Aafke Jolles(10367)
ca. 1700 - ca. 1765
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 00-00-1720
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem

Douwe Pieters Dijkstra (10340) 1727 - 12-01-1814
Sybolt Pieters Dijkstra (10911) 27-11-1729 - 30-07-1815
Jolle Pieters (11533) ca. 1734 - 1794
Bregtie Pieters (11534) ca. 1736 - >1798
Uilke Pieters (11535) 1736 - <1776
Entje Pieters (11536) ca. 1743 - 1781
Albert Pieters (11537) -