Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Antje Bottes


Nummer in het systeem: 10427
1669 - 31-01-1716
Geboorteplaats niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeemLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Trijntje (12706) ca. 1580 -
=> Antie Uilkes (11200) ca. 1615 - ca. 1665 |
| => Uylcke Foockes (11194) 1580 -
|
=> Ansck Louwes (11181) ca. 1631 - 20-04-1670 | => Ansck Aettes (11466) -
| | => Lyopck Sjoukes (11434) ca. 1585 - <1617 |
| | | => Sjoucke Pieters (11465) ca. 0000 -
| => Louw Stoffels Rouckema (11197) ca. 1605 - >1670 |
| | => Classien Broers (11456) -
Antje Bottes (10427) 1669 - 31-01-1716 | => Stoffel Rouckes (11433) ca. 1575 - 17-05-1627 |
| | =>
| => Rouckes Christoffels (11455) ca. 1540 - ca. 1600 |
| => Chrisstoffel Rouckes (11482) -
|
| => Griet Bartels (11196) ca. 1585 -
=> Botte Martens (11180) 20-01-1619 - 22-04-1670 |
=> Marten Bottes (11195) ca. 1585 -

Partner(s):

Kinderen:

Douwe Pieters(10426)
01-10-1654 - 00-05-1707
Geboren te Indijk
Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Dijken
boer, diaken
Pieter Douwes (10366) 26-07-1696 -
Pijter Douwes (11555) ca. 1690 - <1696
Ansk Douwes (11556) ca. 1693 -
Botte Douwes (11557) ca. 1698 - ca. 1778
Lieuwe Douwes (11558) 1700 - 1747
Syoerdtye Douwes (11559) ca. 1703 -
Marten Douwes (11560) ca. 1706 - ca. 1780
Uylck Douwes (11561) ca. 1707 - <1716