Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Sietze Johannes Hoekstra


Nummer in het systeem: 10312
04-09-1812 - 28-03-1856
Geboren te: Idskenhuizen
Overleden te: Lemmer
Schipper


link naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Grietje Klazes (10424) 17-03-1720 - <1783
=> Trijntje Berents (10365) 16-05-1762 - 11-01-1834 |
| => Beernt Jans (10423) ca. 1720 -
=> Grietje Sytzes Sietsma (10339) 02-05-1790 - 23-04-1870 |
| | => Ybeltje Sytzes (10422) ca. 1725 -
| => Sietze Pieters (10364) 16-09-1753 - 05-10-1811 |
| | =>
| => Pieter Douwes (10421) 17-03-1720 - <1783 |
| => Douwe Pytters (10425) -
|
Sietze Johannes Hoekstra (10312) 04-09-1812 - 28-03-1856 | => Trijntie Tammes (10457) ca. 1700 - 1756
| => Hendrikjen Sipkes( van der Heide) (10420) 09-07-1733 - 00-01-1803 |
| | => Sipke Wybes (10456) ca. 1689 - 19-03-1757
| => Antje Jolts de Vries (10363) ca. 1763 - 17-07-1827 |
| | | => Antie Jolts (10455) ca. 1710 -
| | => Jolt Ates de Vries (10419) 25-03-1732 - 00-01-1797 |
| | => Ate Joukes (10454) ca. 1700 - ca. 1761
=> Johannes Geerts Hoekstra (10338) 04-05-1785 - 29-03-1862 |
| => Johannske Frijkes? (10377) -
| => Jetske Jarings (10373) 19-02-1708 - 23-09-1804 |
| | => Jarig Ages? (10376) -
| |
=> Geert Johannes Hoekstra (10362) ca. 1749 - 05-09-1814 | => Lysbet Ruurds (10381) -
| => Yke Rinckes (10375) ca. 1700 - <1740 |
| | => Rincke Jans (10380) -
=> Johannes Bartels (10372) 12-10-1721 - ca. 1764 |
| => Tialtien Sakes (10379) -
=> Bartle Johannes (10374) ca. 1688 - 1728 |
=> Johannes Bartles (10378) -

Partner(s):

Kinderen:

Getje Jans Slump(10742)
12-03-1819 - 26-01-1849
Geboren te Follega
Trouwdatum: 18-06-1843
te Lemsterland, Holland
Overleden te Follega

Grietje Sietzes Hoekstra (1165) 27-09-1846 - 22-12-1919
Zwaantje Hoekstra (11518) 1844 - 1919