Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Reinder Dijkstra


Nummer in het systeem: 10962
09-04-1794 -
Geboorteplaats niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeemDeze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Antje Wiebrens (11160) ca. 1705 -
=> Swaentje Jans Reinders (11123) ca. 1732 - |
| => Reindert Altes (11159) ca. 1705 -
=> Geertje Meintes Zijlstra (10915) 07-11-1761 - 08-02-1829 |
| | => Geertie Jans (11158) ca. 1700 -
| => Meinte Douwes (11122) ca. 1730 - |
| => Douwe Meintes (11157) ca. 1700 -
|
| => Angenieta Oenes (11191) ca. 1670 -
| => Fem Hessels Anskema (10914) ca. 1696 - 31-07-1769 |
| | | => Fem Epckes (11432) ca. 1638 -
| | => Hessel Anskema (11190) ca. 1664 - ca. 1735 |
Reinder Dijkstra (10962) 09-04-1794 - | | => Anske Hessels (11431) ca. 1632 - 1675
| => Foekjen Bouwes Samplonius (10912) ca. 1720 - 1765 |
| | | => Fokeltje Bouwes Farcks (11425) ca. 1638 -
| | | => Foekje Seerps Swerius (11189) 21-11-1669 - |
| | | | => Seerp Lammerts Swerius (11424) 11-09-1625 -
| | => Bouwe Gerhardus Samplonius (10913) 27-03-1693 - 1753 |
| | | => Jancke Douwes (11206) ca. 1623 -
| | => Gerhardus Johannes Samplonius (11188) ca. 1657 - 27-09-1738 |
| | => Johannes Gerhardus Samplonius (11201) 18-11-1621 - 01-10-1687
=> Bouwe Sybolts Dijkstra (10897) 02-02-1755 - 14-06-1829 |
| => Aafke Scheltes (11185) ca. 1630 -
| => Bregt Jelles (10560) ca. 1675 - |
| | => Jelle Syboldts (11184) 22-08-1630 -
| => Aafke Jolles (10367) ca. 1700 - ca. 1765 |
| | | => Antie Heres (11183) ca. 1625 -
| | => Jolle Murks (10559) ca. 1675 - >1748 |
| | => Mirck Jeltes (11182) ca. 1625 -
=> Sybolt Pieters Dijkstra (10911) 27-11-1729 - 30-07-1815 |
| => Ansck Louwes (11181) ca. 1631 - 20-04-1670
| => Antje Bottes (10427) 1669 - 31-01-1716 |
| | => Botte Martens (11180) 20-01-1619 - 22-04-1670
=> Pieter Douwes (10366) 26-07-1696 - |
| => Sijuerttije Uylckes (11164) ca. 1620 - >1681
=> Douwe Pieters (10426) 01-10-1654 - 00-05-1707 |
=> Pieter Lieuwes (11163) 23-08-1618 - >1670

Partner(s):

Kinderen: