Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Bouwe Sybolts Dijkstra


Nummer in het systeem: 10897
02-02-1755 - 14-06-1829
Geboren te: Indijk
Overleden te: Follegalink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Angenieta Oenes (11191) ca. 1670 -
=> Fem Hessels Anskema (10914) ca. 1696 - 31-07-1769 |
| | => Fem Epckes (11432) ca. 1638 -
| => Hessel Anskema (11190) ca. 1664 - ca. 1735 |
| => Anske Hessels (11431) ca. 1632 - 1675
|
=> Foekjen Bouwes Samplonius (10912) ca. 1720 - 1765 | => Foekjen Stevens (11453) 07-02-1608 - 1688
| | => Fokeltje Bouwes Farcks (11425) ca. 1638 - |
| | | => Bouwe Tomis Farcks (11452) ca. 1601 -
| | => Foekje Seerps Swerius (11189) 21-11-1669 - |
| | | | => Aefke Seerps (11449) 1599 - 22-05-1682
| | | => Seerp Lammerts Swerius (11424) 11-09-1625 - |
| => Bouwe Gerhardus Samplonius (10913) 27-03-1693 - 1753 | => Lammert Gysberts Swerms (11448) 1595 - 1640
| |
| | => Jancke Douwes (11206) ca. 1623 -
| => Gerhardus Johannes Samplonius (11188) ca. 1657 - 27-09-1738 |
| | => Impck Kienes (11439) 1580 - >1654
Bouwe Sybolts Dijkstra (10897) 02-02-1755 - 14-06-1829 | => Johannes Gerhardus Samplonius (11201) 18-11-1621 - 01-10-1687 |
| => Geert Hessels (11438) ca. 1586 - 12-06-1656
|
| => Aafke Scheltes (11185) ca. 1630 -
| => Bregt Jelles (10560) ca. 1675 - |
| | => Jelle Syboldts (11184) 22-08-1630 -
| => Aafke Jolles (10367) ca. 1700 - ca. 1765 |
| | | => Antie Heres (11183) ca. 1625 -
| | => Jolle Murks (10559) ca. 1675 - >1748 |
| | => Mirck Jeltes (11182) ca. 1625 -
| |
| | => Antie Uilkes (11200) ca. 1615 - ca. 1665
=> Sybolt Pieters Dijkstra (10911) 27-11-1729 - 30-07-1815 | => Ansck Louwes (11181) ca. 1631 - 20-04-1670 |
| | => Louw Stoffels Rouckema (11197) ca. 1605 - >1670
| => Antje Bottes (10427) 1669 - 31-01-1716 |
| | | => Griet Bartels (11196) ca. 1585 -
| | => Botte Martens (11180) 20-01-1619 - 22-04-1670 |
| | => Marten Bottes (11195) ca. 1585 -
=> Pieter Douwes (10366) 26-07-1696 - |
| => Trijntje (12706) ca. 1580 -
| => Sijuerttije Uylckes (11164) ca. 1620 - >1681 |
| | => Uylcke Foockes (11194) 1580 -
=> Douwe Pieters (10426) 01-10-1654 - 00-05-1707 |
| => Jaen Andries (11193) ca. 1585 - ca. 1650
=> Pieter Lieuwes (11163) 23-08-1618 - >1670 |
=> Lieuwe Douwes (11192) ca. 1585 - <1632

Partner(s):

Kinderen:

Sytske Jans(10898)
-
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 09-04-1780
te Langweer, Holland
Plaats van overlijden niet in het systeem

Sibold Dijkstra (10952) 18-12-1780 -
Jan Dijkstra (10953) 02-01-1782 -
Jan Dijkstra (10954) 15-01-1783 -
Sytse Dijkstra (10955) 12-03-1784 -
Geertje Meintes Zijlstra(10915)
07-11-1761 - 08-02-1829
Geboren te Terhorne
Trouwdatum: 12-07-1789
te Langweer, Holland
Overleden te Follega

Zwaantje Bouwes Dijkstra (10844) 14-11-1798 - 18-05-1882
Aaltje Dijkstra (10959) 11-03-1790 -
Meinte Dijkstra (10960) 29-01-1792 -
Albert Dijkstra (10961) 03-02-1793 -
Reinder Dijkstra (10962) 09-04-1794 -
Jolle Dijkstra (10963) 27-06-1795 -
Douwe Dijkstra (10964) 16-11-1796 -
Pieter Dijkstra (10966) 13-07-1800 -
Foekje Dijkstra (10967) 25-09-1803 -
Aaltje Jans Knol(12404)
19-10-1762 - 03-11-1788
Geboren te Follega
Trouwdatumn niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Oosterzee

Atte Dijkstra (10956) 09-06-1785 -
Sytse Dijkstra (10958) 06-07-1787 -
Foeke Bouwes Dijkstra (12395) ca. 1787 - 27-06-1859