Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Foekjen Bouwes Samplonius


Nummer in het systeem: 10912
ca. 1720 - 1765
Geboorteplaats niet in het systeem
Overleden te: TjerkgaastLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Angenieta Oenes (11191) ca. 1670 -
=> Fem Hessels Anskema (10914) ca. 1696 - 31-07-1769 |
| | => Fem Epckes (11432) ca. 1638 -
| => Hessel Anskema (11190) ca. 1664 - ca. 1735 |
| => Anske Hessels (11431) ca. 1632 - 1675
|
| => Sjouck Jacobsdr Banga (11476) ca. 1578 - 00-11-1654
| => Foekjen Stevens (11453) 07-02-1608 - 1688 |
Foekjen Bouwes Samplonius (10912) ca. 1720 - 1765 | | => Steven Hotzes (11475) 1575 - 1636
| => Fokeltje Bouwes Farcks (11425) ca. 1638 - |
| | | => Pietke (11473) 1578 -
| | => Bouwe Tomis Farcks (11452) ca. 1601 - |
| => Foekje Seerps Swerius (11189) 21-11-1669 - | => Thomas Fercx (11472) 1574 -
| | |
| | | => Aefke Seerps (11449) 1599 - 22-05-1682
=> Bouwe Gerhardus Samplonius (10913) 27-03-1693 - 1753 | => Seerp Lammerts Swerius (11424) 11-09-1625 - |
| => Lammert Gysberts Swerms (11448) 1595 - 1640
|
| => Jancke Douwes (11206) ca. 1623 -
=> Gerhardus Johannes Samplonius (11188) ca. 1657 - 27-09-1738 |
| => Impck Kienes (11439) 1580 - >1654
=> Johannes Gerhardus Samplonius (11201) 18-11-1621 - 01-10-1687 |
| => Wyts Lolles (11471) <1560 -
=> Geert Hessels (11438) ca. 1586 - 12-06-1656 |
=> Hessel Sytses (11470) <1560 -

Partner(s):

Kinderen:

Sybolt Pieters Dijkstra(10911)
27-11-1729 - 30-07-1815
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Indijk

Bouwe Sybolts Dijkstra (10897) 02-02-1755 - 14-06-1829
Aafke Dijkstra (10968) ca. 1753 -
Aafke Dijkstra (10969) ca. 1754 -
Bouwe Dijkstra (10970) ca. 1757 -
Pieter Dijkstra (10971) ca. 1760 -
Gatske Dijkstra (10972) ca. 1760 -
Pieter Dijkstra (10973) ca. 1765 -
Foekje Dijkstra (10974) ca. 1769 -
Gaske Dijkstra (10975) ca. 1762 -
Foekje Dijkstra (10976) 25-06-1769 -
Jentje Dijkstra (10977) 23-11-1783 -
Douwe Sippes(10919)
-
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem