Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Bouwe Gerhardus Samplonius


Nummer in het systeem: 10913
27-03-1693 - 1753
Geboren te: Tjerkgaast
Plaats van overlijden niet in het systeem
boer
Tjerkgaast

Link naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Fed Tjeerdsdr (11487) ca. 1549 -
=> Sjouck Jacobsdr Banga (11476) ca. 1578 - 00-11-1654 |
| => Jacob Sipckes Banga (11486) ca. 1545 - >1603
=> Foekjen Stevens (11453) 07-02-1608 - 1688 |
| | => Lijsbeth Stevensdr (11484) ca. 1550 -
| => Steven Hotzes (11475) 1575 - 1636 |
=> Fokeltje Bouwes Farcks (11425) ca. 1638 - | => Hotse Algers (11483) ca. 1550 - 1616
| |
| | => Pietke (11473) 1578 -
=> Foekje Seerps Swerius (11189) 21-11-1669 - | => Bouwe Tomis Farcks (11452) ca. 1601 - |
| | => Thomas Fercx (11472) 1574 -
| |
| | => Aefke Seerps (11449) 1599 - 22-05-1682
Bouwe Gerhardus Samplonius (10913) 27-03-1693 - 1753 | => Seerp Lammerts Swerius (11424) 11-09-1625 - |
| => Lammert Gysberts Swerms (11448) 1595 - 1640
|
| => Jancke Douwes (11206) ca. 1623 -
=> Gerhardus Johannes Samplonius (11188) ca. 1657 - 27-09-1738 |
| => Impck Kienes (11439) 1580 - >1654
=> Johannes Gerhardus Samplonius (11201) 18-11-1621 - 01-10-1687 |
| => Wyts Lolles (11471) <1560 -
=> Geert Hessels (11438) ca. 1586 - 12-06-1656 |
=> Hessel Sytses (11470) <1560 -

Partner(s):

Kinderen:

Fem Hessels Anskema(10914)
ca. 1696 - 31-07-1769
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Sloten

Foekjen Bouwes Samplonius (10912) ca. 1720 - 1765
Meine Bouwes Samplonius (11566) 1719 -
Sjoukjen Bouwes Samplonius (11567) ca. 1721 - 1771
Agniet Bouwes Samplonius (11568) ca. 1725 - 1801
Fokeltje Bouwes Samplonius (11569) ca. 1732 - -1823