Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Anneke OsingaNummer in het systeem: 607
14-02-1908 - 04-08-1979
Geboorteplaats niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeemDeze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Trijntje Vos (113) 05-12-1883 - 22-04-1964
|
| => Feikje Ruurds (12464) ca. 1770 - 03-09-1808
| => Tjitske Anskes Fortuin (12425) 25-09-1798 - 05-06-1890 |
| | => Anske Alles Fortuin (12463) 26-08-1770 - 30-01-1842
| => Pietertje Feikes Buma (1566) 15-09-1833 - 21-09-1855 |
| | | => Trijntje Sietzes (12462) ca. 1755 - 13-09-1833
| | => Feike Pieters Buma (12424) 05-08-1787 - 24-07-1859 |
Anneke Osinga (607) 14-02-1908 - 04-08-1979 | | => Pieter Feikes Buma (12461) 15-07-1759 - 24-10-1838
| => Pietertje Idzes Attema (101) 14-09-1855 - 19-07-1888 |
| | | => Akke Idzes Idzerda (10131) 1761 - 19-03-1801
| | | => Wytske Kornelis Roorda (1568) 11-07-1791 - 18-03-1862 |
| | | | => Cornelis Yskes Roorda (10130) 1760 - 01-10-1828
| | => Ids Jans Attema (1565) 30-09-1827 - 26-06-1888 |
| | | => Wijpkjen Jans (12470) 12-08-1758 - 08-08-1818
| | => Jan Sierks Attema (1567) 28-04-1786 - 24-12-1859 |
| | => Sieks Sijmens Attema (12469) 03-03-1756 - 19-05-1822
=> Ids Osinga (107) 03-04-1881 - 20-02-1965 |
| => Pietertje Sipkes (1698) ca. 1774 - 26-07-1848
| => Sipkjen Jelles Zoethout (1564) 13-08-1812 - 30-12-1860 |
| | => Jelle Haijes Zoethout (1697) 1779 - 30-03-1814
| => Lolkje Rimmers de Vries (96) 11-12-1832 - 24-08-1883 |
| | | => Lolkje Wattes Zijlstra (1702) 29-02-1780 - 12-02-1866
| | => Rimmer de Vries (1563) 11-07-1810 - 1862 |
| | => Sible Rimmers de Vries (1701) ca. 1776 - 14-02-1860
=> Douwe Michiel Osinga (100) 19-07-1854 - 24-03-1916 |
| => Korneliske Sipkes de Boer (1655) 18-08-1773 - 17-07-1862
| => Sipkje Michiels Zoethout (88) 14-11-1809 - 10-05-1846 |
| | => Migchiel Hajes Zoethout (1654) 1767 - 24-02-1850
=> Michiel Douwes Osinga (92) 28-06-1833 - 01-01-1904 |
| => Antje Johannes Douma (51) 13-12-1775 - 03-12-1851
=> Douwe Annes Osinga (80) 09-05-1803 - 21-04-1880 |
=> Anne Douwes Osinga (52) 29-06-1766 - 08-10-1846

Partner(s):

Kinderen:

Geert Cnossen(613)
02-01-1909 - 1993
Geboren te Hommerts
Trouwdatum: 00-00-1935
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Sneek

Johan Geerts Cnossen (1408) 1935 -
Trijntje Cnossen (1415) 1936 -
Ids Geerts Cnossen (1422) 1938 - 1991
Lieuwe Cnossen (1425) 1940 -
Aukje Cnossen (1426) 1941 -
Michiel Cnossen (1433) 1943 -
Jan Cnossen (1437) 1944 -
Douwe Cnossen (1444) 1947 -
Jeltje Cnossen (1449) 20-06-1948 -
Anneke Cnossen (1457) 1949 -
Jetske Cnossen (1458) 1952 -