Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Tjitske HagaNummer in het systeem: 221
03-12-1886 - 21-11-1987
Geboren te: Meppel
Plaats van overlijden niet in het systeemLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Jantje Jans (11695) ca. 1736 - ca. 1736
=> Tjitske Roukes (2466) 1766 - 01-09-1826 |
| => Rouke Hanses Jans (11694) ca. 1730 - ca. 1798
=> Geesje Klases Muurling (2408) 04-12-1791 - 30-05-1863 |
| | => Marchjen Arends Kuiper (11693) 1720 - 08-02-1763
| => Klaas Jochems Muurling (2465) 1760 - 14-03-1837 |
| => Jochem Piers Muurling (11692) 15-01-1719 - 08-05-1809
=> Tjitske Tjeerds Oenema (1058) 26-03-1817 - 25-09-1894 |
| | => Lolkje Jakobs (11743) 23-06-1726 -
| | => Geertje Tjeerds (2468) 04-12-1762 - 05-12-1793 |
| | | => Tjeerd Lourens (11742) ca. 0000 -
| => Tjeerd Tiedes Oenema (2407) 02-01-1790 - 13-07-1846 |
| | => Rinske Foppes (11745) ca. 1717 -
| => Tiete Wytses (2467) 16-11-1759 - 04-12-1807 |
| => Wytse Oenes (11744) 29-12-1712 -
=> Klaske Steffens Bijl (1039) 13-12-1848 - |
| | => Grytje Tjommes (9167) ca. 1710 -
| | => Djuwke Yntes Kingma (2477) 05-09-1745 - ca. 1813 |
| | | => Ynte Klases Kingma (9166) ca. 1710 -
| | => Klaske Jogchems Kingma (2475) 29-03-1771 - 08-11-1858 |
| | | | => Grietje Hobbes (12113) 17-09-1719 -
| | | => Jochem Heres (2476) ca. 1747 - ca. 1796 |
| | | => Heere Jochems (12112) ca. 0000 -
| => Steffen Harmens Bijl (1057) 14-10-1815 - 05-02-1861 |
| | => Sibbeltje Aabes (11691) -
| | => Antje Durks (2479) 1740 - 16-10-1818 |
| | | => Dirk Lammerts (11690) ca. 1711 -
| => Harmen Steffens Bijl (2473) 1781 - 02-12-1850 |
| | => Sieuke Steffens (11689) ca. 0000 -
| => Steffen Hanzes (2478) 02-08-1740 - |
Tjitske Haga (221) 03-12-1886 - 21-11-1987 | => Hans Hijlkes (11688) ca. 0000 -
|
| => Antje Ferwerda (11687) 1738 -
| => Angenietje Johannes Ooms (10708) 1765 - 27-11-1836 |
| | => Johannes Philippus Ooms (11686) 1737 - 1817
| => Elisabeth van der Stel (1065) 1804 - 01-03-1877 |
| | | => Antje Sibles Bokma (11685) 15-04-1722 - 07-11-1798
| | => Sjoerd Fetzes van der Stel (10707) 1767 - 20-03-1843 |
| | => Fetze van der Stel (11684) 1716 - 1779
| => Angenietje de Jager (1036) 18-04-1828 - 09-07-1913 |
| | | => Akke Godderts Born (11683) 26-06-1750 - 07-11-1827
| | | => Antonia Vlink (10687) 30-05-1785 - 19-07-1840 |
| | | | => Evert Tousyns Vlink (11682) 00-06-1751 - 04-06-1856
| | => Douwe Douwes de Jager (1064) 09-08-1805 - 10-10-1855 |
| | | => Baukje van Giften (2492) 00-09-1754 -
=> Douwe Petrus' Haga (1038) 15-08-1852 - | => Douwe de Jager (10710) 02-01-1784 - 05-06-1856 |
| => Douwe Annesz de Jager (2491) 1756 - 24-09-1808
|
| => Anskjen Tjallings (10709) -
| => Maria Sybes (1063) 1761 - 14-02-1847 |
| | => Sybe Pieters (7848) -
| |
=> Petrus Jans Haga (1035) 03-02-1803 - 24-11-1868 | =>
| => Sytske Harmens (1067) ca. 0000 - 09-04-1793 |
| | => Harmen Jans (1070) ca. 0000 -
=> Jan Baukes Haga (1059) 17-01-1744 - 20-01-1825 |
| => Wypkien Lambertus Haga (1069) 08-02-1680 - 1759
=> Baucke Jans Haga (1066) 22-12-1715 - 19-06-1798 |
=> Jan Jacobs van der Werff (1068) 22-05-1659 - ca. 1735

Partner(s):

Kinderen:

Hendrik Voet(220)
19-04-1880 - 24-08-1921

Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 22-05-1912
te Amsterdam
Plaats van overlijden niet in het systeem

Catharina Voet (212) 02-11-1913 - 03-10-1959
Hendrik Voet (1040) 14-05-1915 - 07-09-1994
Klaske Arendina Voet (1118) 11-07-1920 - 13-02-1972
Klaske Arendina Voet (1641) 14-04-1918 - 21-06-1919