Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Steffen Harmens Bijl


Nummer in het systeem: 1057
14-10-1815 - 05-02-1861
Geboren te: Schoterland
Overleden te: Aengwirdenlink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Tyttje Jans (9169) -
=> Grytje Tjommes (9167) ca. 1710 - |
| => Tjomme Dirks (9168) -
=> Djuwke Yntes Kingma (2477) 05-09-1745 - ca. 1813 |
| | => Grytje Jans (9171) ca. 1688 - ca. 1753
| => Ynte Klases Kingma (9166) ca. 1710 - |
| | => Dieuwke Intesdr Kingma (9173) ca. 1647 -
| => Claes Douwes Kingma (9170) 1677 - <1744 |
=> Klaske Jogchems Kingma (2475) 29-03-1771 - 08-11-1858 | => Douwe Thomas (9172) ca. 1638 - 01-03-1722
| |
| | => Antje Iebes (12141) ca. 0000 -
| | => Grietje Hobbes (12113) 17-09-1719 - |
| | | => Hobbe (12140) ca. 0000 -
| => Jochem Heres (2476) ca. 1747 - ca. 1796 |
| | => NN (12139) ca. 0000 -
| => Heere Jochems (12112) ca. 0000 - |
Steffen Harmens Bijl (1057) 14-10-1815 - 05-02-1861 | => Jochem Kingma (12138) ca. 1695 -
|
| => Sibbeltje Aabes (11691) -
| |
| => Antje Durks (2479) 1740 - 16-10-1818 | => Sytske Cornelis (12173) ca. 0000 -
| | | => Sara Fongers (12137) ca. 0000 - |
| | | | => Fonger Sjoerds (12172) 0000 -
| | => Dirk Lammerts (11690) ca. 1711 - |
=> Harmen Steffens Bijl (2473) 1781 - 02-12-1850 | | => Grietje Lammerts (12171) ca. 0000 -
| => Lammerts Lieuwes (12136) 02-07-1682 - >1749 |
| => Lieuwe Lieuwes Lieuwes (12170) 15-05-1643 -
|
| => Sieuke Steffens (11689) ca. 0000 -
=> Steffen Hanzes (2478) 02-08-1740 - |
=> Hans Hijlkes (11688) ca. 0000 -

Partner(s):

Kinderen:

Tjitske Tjeerds Oenema(1058)
26-03-1817 - 25-09-1894
Geboren te Oosterzee
Trouwdatum: 05-06-1842
te Aengwirden
Overleden te Groningen

Klaske Steffens Bijl (1039) 13-12-1848 -
Harmen Steffens Bijl (2469) 12-01-1846 -
Tjeerd Steffens Bijl (2470) 10-11-1851 - 11-02-1888
Jogchum Steffens Bijl (2471) 08-03-1857 -
Steffen Steffens Bijl (2472) 11-05-1861 -
Geeske Steffens Bijl (2474) ca. 0000 -