Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Klaske Steffens Bijl


Nummer in het systeem: 1039
13-12-1848 -
Geboorteplaats niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeemlink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Jantje Jans (11695) ca. 1736 - ca. 1736
=> Tjitske Roukes (2466) 1766 - 01-09-1826 |
| | => Dirkje Roukes (12155) ca. 0000 -
| => Rouke Hanses Jans (11694) ca. 1730 - ca. 1798 |
| => Hans Wybes Jans (12154) ca. 1700 -
=> Geesje Klases Muurling (2408) 04-12-1791 - 30-05-1863 |
| | => Claasjen Reijnds (12153) 1692 -
| | => Marchjen Arends Kuiper (11693) 1720 - 08-02-1763 |
| | | => Arend Jans Cuiper (12152) ca. 0000 -
| => Klaas Jochems Muurling (2465) 1760 - 14-03-1837 |
| | => Lammigje Jochems Ruiter (11697) 1689 - 1755
| => Jochem Piers Muurling (11692) 15-01-1719 - 08-05-1809 |
=> Tjitske Tjeerds Oenema (1058) 26-03-1817 - 25-09-1894 | => Pier Jochems Muurling (11696) 27-11-1687 -
| |
| | => NN (12151) ca. 0000 -
| | => Lolkje Jakobs (11743) 23-06-1726 - |
| | => Geertje Tjeerds (2468) 04-12-1762 - 05-12-1793 | => Jakob Hettes (12150) 12-08-1694 -
| | | |
| | | => Tjeerd Lourens (11742) ca. 0000 -
| => Tjeerd Tiedes Oenema (2407) 02-01-1790 - 13-07-1846 |
| | => Geertje Reintjes (12149) ca. 0000 -
| | => Rinske Foppes (11745) ca. 1717 - |
| | | => Foppe Jans (12148) ca. 0000 -
| => Tiete Wytses (2467) 16-11-1759 - 04-12-1807 |
| | => Tiets Hanses (11747) ca. 0000 -
| => Wytse Oenes (11744) 29-12-1712 - |
Klaske Steffens Bijl (1039) 13-12-1848 - | => Wybe Claes (11746) ca. 0000 -
|
| => Tyttje Jans (9169) -
| => Grytje Tjommes (9167) ca. 1710 - |
| | => Tjomme Dirks (9168) -
| => Djuwke Yntes Kingma (2477) 05-09-1745 - ca. 1813 |
| | | => Grytje Jans (9171) ca. 1688 - ca. 1753
| | => Ynte Klases Kingma (9166) ca. 1710 - |
| | => Claes Douwes Kingma (9170) 1677 - <1744
| => Klaske Jogchems Kingma (2475) 29-03-1771 - 08-11-1858 |
| | | => Antje Iebes (12141) ca. 0000 -
| | | => Grietje Hobbes (12113) 17-09-1719 - |
| | | | => Hobbe (12140) ca. 0000 -
| | => Jochem Heres (2476) ca. 1747 - ca. 1796 |
| | | => NN (12139) ca. 0000 -
=> Steffen Harmens Bijl (1057) 14-10-1815 - 05-02-1861 | => Heere Jochems (12112) ca. 0000 - |
| => Jochem Kingma (12138) ca. 1695 -
|
| => Sibbeltje Aabes (11691) -
| => Antje Durks (2479) 1740 - 16-10-1818 |
| | | => Sara Fongers (12137) ca. 0000 -
| | => Dirk Lammerts (11690) ca. 1711 - |
=> Harmen Steffens Bijl (2473) 1781 - 02-12-1850 | => Lammerts Lieuwes (12136) 02-07-1682 - >1749
|
| => Sieuke Steffens (11689) ca. 0000 -
=> Steffen Hanzes (2478) 02-08-1740 - |
=> Hans Hijlkes (11688) ca. 0000 -

Partner(s):

Kinderen:

Douwe Petrus' Haga(1038)
15-08-1852 -
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 14-05-1876
te Aengwirden
Plaats van overlijden niet in het systeem

Tjitske Haga (221) 03-12-1886 - 21-11-1987
Jochem Haga (1101) ca. 0000 -
Petrus Haga (2481) 08-09-1876 -
Jogchum Haga (2482) 26-05-1880 -
Steffen Haga (2483) 10-01-1890 -