Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Douwe Petrus' Haga


Nummer in het systeem: 1038
15-08-1852 -
Geboorteplaats niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeemlink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Antje Ferwerda (11687) 1738 -
=> Angenietje Johannes Ooms (10708) 1765 - 27-11-1836 |
| | => Anna Elisabeth (12135) ca. 0000 -
| => Johannes Philippus Ooms (11686) 1737 - 1817 |
| => Philip Ooms (12134) ca. 0000 -
=> Elisabeth van der Stel (1065) 1804 - 01-03-1877 |
| | => Jancke Jacobsdr (12133) 1700 - 13-04-1794
| | => Antje Sibles Bokma (11685) 15-04-1722 - 07-11-1798 |
| | | => Sible Gerbens Bockema (12132) 1685 - 30-11-1728
| => Sjoerd Fetzes van der Stel (10707) 1767 - 20-03-1843 |
| | => Hettie Fetses (12131) 1690 -
| => Fetze van der Stel (11684) 1716 - 1779 |
| => Tjeerd Harmens van der Stel (12130) 01-11-1687 -
=> Angenietje de Jager (1036) 18-04-1828 - 09-07-1913 |
| | => Antje Hoites Nieuwland (12121) 29-10-1721 - >1750
| | => Akke Godderts Born (11683) 26-06-1750 - 07-11-1827 |
| | | => Godert Andries Born (12120) 06-03-1703 - >1750
| | => Antonia Vlink (10687) 30-05-1785 - 19-07-1840 |
| | | | => Antonia Everts Geverdink (12119) 31-10-1714 - 00-09-1789
| | | => Evert Tousyns Vlink (11682) 00-06-1751 - 04-06-1856 |
| | | => Tussijn Jans Flink (12118) 05-09-1714 - 26-05-1783
| => Douwe Douwes de Jager (1064) 09-08-1805 - 10-10-1855 |
| | => Klaaske Rinnerts (12117) 1725 -
| | => Baukje van Giften (2492) 00-09-1754 - |
Douwe Petrus' Haga (1038) 15-08-1852 - | | | => Douwe van Giften (12116) 1720 - 16-09-1807
| => Douwe de Jager (10710) 02-01-1784 - 05-06-1856 |
| | => Trijntje Douwes (12115) <1730 - 30-05-1795
| => Douwe Annesz de Jager (2491) 1756 - 24-09-1808 |
| => Anne de Jager (12114) <1730 - 10-03-1994
|
| => Anskjen Tjallings (10709) -
| => Maria Sybes (1063) 1761 - 14-02-1847 |
| | => Sybe Pieters (7848) -
| |
| | =>
=> Petrus Jans Haga (1035) 03-02-1803 - 24-11-1868 | => Sytske Harmens (1067) ca. 0000 - 09-04-1793 |
| | | =>
| | => Harmen Jans (1070) ca. 0000 - |
| | => Jan Harmens (1075) ca. 0000 -
=> Jan Baukes Haga (1059) 17-01-1744 - 20-01-1825 |
| => Tettje Baukes Wiersma (1074) 10-09-1643 - 1718
| => Wypkien Lambertus Haga (1069) 08-02-1680 - 1759 |
| | => Lambert Simons Haga (1073) 06-10-1655 - 13-03-1732
=> Baucke Jans Haga (1066) 22-12-1715 - 19-06-1798 |
| => Dieuwke Sybes (1072) ca. 1635 -
=> Jan Jacobs van der Werff (1068) 22-05-1659 - ca. 1735 |
=> Jacob Jans Van der Werff (1071) ca. 1635 -

Partner(s):

Kinderen:

Klaske Steffens Bijl(1039)
13-12-1848 -
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 14-05-1876
te Aengwirden
Plaats van overlijden niet in het systeem

Tjitske Haga (221) 03-12-1886 - 21-11-1987
Jochem Haga (1101) ca. 0000 -
Petrus Haga (2481) 08-09-1876 -
Jogchum Haga (2482) 26-05-1880 -
Steffen Haga (2483) 10-01-1890 -