Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Sible Gerbens Bockema


Nummer in het systeem: 12132
1685 - 30-11-1728
Geboren te: Sneek
Overleden te: SneekDeze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Tzietske Doeckesdr (12233) 1585 - <1618
=> Sibbeltje Bonnesdr Lycklama (12215) 1610 - 1660 |
| | => Trynke Meyedr (11673) ca. 1550 - 1603
| => Bonne Hotzes Lycklama (12232) 1583 - 1624 |
| => Hotse Piers Lycklama (11672) ca. 1545 - 1603
=> Antje Fransedr Heringa (12193) 00-05-1639 - 1670 |
| | => Taets Sybrandsdr (11671) 1572 - 1624
| | => Antke Fransdr Bockema (12231) 1593 - 1652 |
| | | => Frans Harmens Bockema (11670) 1569 - 1612
| => Frans Gossezn Heringa (12214) 1614 - 1667 |
| | => Wabel Gossedr (11669) ca. 1525 - 1626
| => Gosse Watzes Heringa (12230) 1583 - 1652 |
| => Watze Johannes Stapert (11668) ca. 1550 - 1617
=> Antje Sibledr Rheenstra (12169) 10-09-1665 - <1698 |
| | => NN (11667) ca. 1545 - ca. 1590
| | => Jeeslick Jeldertsdr Fopma (12229) ca. 1570 - ca. 1610 |
| | | => Jeldert Fopma (11666) ca. 1545 - ca. 1590
| | => Foeck Hessels Fopma (12213) 1599 - 31-01-1660 |
| | | | => Auck Hobbedr (11665) - 23-04-1609
| | | => Hessel Jelles Ansta (12228) ca. 1570 - ca. 1610 |
| | | => Jelle Hiddes Ansta (11664) - <1588
| => Sible Idses Rheenstra (12192) 28-02-1630 - 31-10-1675 |
Sible Gerbens Bockema (12132) 1685 - 30-11-1728 | | => Trijn Tjaerdsdr Tiara (11663) ca. 1520 - 1593
| | => Antke Watzesdr Rheen (12227) 1563 - 00-12-1613 |
| | | => Watze Hessels van Rheen (11662) ca. 1520 - 026-05-1538
| => Ids Sibles Rheen (12212) 1590 - 09-11-1670 |
| | => Lambcke (11661) ca. 1525 - ca. 1550
| => Sible Idszn Rheen (12226) 1549 - 31-01-1610 |
| => Ids Herkes Rheen (11660) ca. 1525 -
|
| => Aeltie Tiercx (12191) 1640 - >1708
| |
=> Gerben Sjoerds Bockema (12168) ca. 1663 - 1749 | => NN (12211) ca. 0000 -
| |
=> Sjoerd Anskes Bockama (12190) 1630 - 1698 | => NN (11659) ca. 1550 -
| => Syts Feddedr (12225) ca. 1575 - >1640 |
| | => Fedde Tyaerdtsz (11658) ca. 1550 -
=> Anscke Sjoerds Bockema (12210) 1600 - >1644 |
| => Ulck Bockesdr Thoe Scheltinga (11655) ca. 1545 -
=> Soerd Sjoerds Bockema (12224) 1572 - 1610 |
=> Sjoerd Johannes Bockema (11654) ca. 1540 -

Partner(s):

Kinderen:

Jancke Jacobsdr(12133)
1700 - 13-04-1794
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 18-08-1720
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem

Antje Sibles Bokma (11685) 15-04-1722 - 07-11-1798