Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Antje Sibledr Rheenstra


Nummer in het systeem: 12169
10-09-1665 - <1698
Geboren te: Oosterend
Plaats van overlijden niet in het systeemDeze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Tzietske Doeckesdr (12233) 1585 - <1618
=> Sibbeltje Bonnesdr Lycklama (12215) 1610 - 1660 |
| | => Trynke Meyedr (11673) ca. 1550 - 1603
| => Bonne Hotzes Lycklama (12232) 1583 - 1624 |
| | => Frouck (12247) ca. 1520 -
| => Hotse Piers Lycklama (11672) ca. 1545 - 1603 |
=> Antje Fransedr Heringa (12193) 00-05-1639 - 1670 | => Pier Ennes Lycklama (12246) 1518 - ca. 1575
| |
| | => Taets Sybrandsdr (11671) 1572 - 1624
| | => Antke Fransdr Bockema (12231) 1593 - 1652 |
| | | | => Anna Doeclesdr Cleiterp (12245) ca. 1535 - ca. 1590
| | | => Frans Harmens Bockema (11670) 1569 - 1612 |
| => Frans Gossezn Heringa (12214) 1614 - 1667 | => Harmen Franses Bockema (12244) ca. 1535 - 1588
| |
| | => Wabel Gossedr (11669) ca. 1525 - 1626
| => Gosse Watzes Heringa (12230) 1583 - 1652 |
| | => Tjets Hansdr Stapert (12243) 1522 - 1593
Antje Sibledr Rheenstra (12169) 10-09-1665 - <1698 | => Watze Johannes Stapert (11668) ca. 1550 - 1617 |
| => Johannes Hessels Rheen (12242) 1522 - 1593
|
| => NN (11667) ca. 1545 - ca. 1590
| => Jeeslick Jeldertsdr Fopma (12229) ca. 1570 - ca. 1610 |
| | => Jeldert Fopma (11666) ca. 1545 - ca. 1590
| => Foeck Hessels Fopma (12213) 1599 - 31-01-1660 |
| | | => Auck Hobbedr (11665) - 23-04-1609
| | => Hessel Jelles Ansta (12228) ca. 1570 - ca. 1610 |
| | | => Houck Ryuerdtsdr (12241) ca. 1525 - <1598
| | => Jelle Hiddes Ansta (11664) - <1588 |
| | => Hidde Lolckes (12240) <1525 - <1581
=> Sible Idses Rheenstra (12192) 28-02-1630 - 31-10-1675 |
| => Lisck Doekedr Sippens (12239) ca. 1495 - 13-07-1555
| => Trijn Tjaerdsdr Tiara (11663) ca. 1520 - 1593 |
| | => Tyaerdt Hanckes Hij huwde in 1515 in oosterend. Tiara (12238) ca. 1490 - 08-08-1558
| => Antke Watzesdr Rheen (12227) 1563 - 00-12-1613 |
| | | => Sibbel (12237) 1498 - 26-05-1538
| | => Watze Hessels van Rheen (11662) ca. 1520 - 026-05-1538 |
=> Ids Sibles Rheen (12212) 1590 - 09-11-1670 | => Hessel Lolckes van Rheen (12236) 1498 - 26-05-1538
|
| => Lambcke (11661) ca. 1525 - ca. 1550
=> Sible Idszn Rheen (12226) 1549 - 31-01-1610 |
| => Wyb (11680) 1500 -
=> Ids Herkes Rheen (11660) ca. 1525 - |
=> Harke Rheen (11679) ca. 1500 -

Partner(s):

Kinderen:

Gerben Sjoerds Bockema(12168)
ca. 1663 - 1749
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 00-00-1685
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem
Boer
Goenga
Sible Gerbens Bockema (12132) 1685 - 30-11-1728