Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Seerp van Aytta


Nummer in het systeem: 4442
1510 - 1556
Geboorteplaats niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem
Grietman van Wymbritseradeel


Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Ydt Hania (4438) ca. 1486 -
|
| => ? van Jornahuis (12590) ca. 1377 -
| => Mints Jetzedr Schutsma (3546) 1411 - |
| | => Jetse Schutsma (12589) ca. 1380 -
Seerp van Aytta (4442) 1510 - 1556 | => Jets Wytzedr. Bucama (3541) 1437 - 02-05-1528 |
| | | => NN (12698) ca. 1390 -
| | => Wytse Sjoerds Buchama (3545) ca. 1411 - |
| | | => Both Feikesdr Siccama (12597) ca. 1352 - ca. 1386
| | => Sjoerd Bockama (3547) ca. 1385 - |
=> Folckert Aytta (4437) 1484 - 1545 | => Rienck Bokkes Bockema (12596) ca. 1350 - 29-02-1436
|
| => NN (11154) -
| => Syts Buchodr Helverda thoe Hemrickend (3543) 1420 - 1460 |
| | | => NN (12595) ca. 0000 -
| | => Bucho Helverda thoe Hemrickend (3544) 1370 - |
=> Gerbrant Ferckes Aytta (3540) 1436 - 24-02-1484 | => Botto van Helverda (12594) ca. 1330 -
|
| => NN (11153) ca. 0000 -
=> Fercke Folkerts Aytta (3542) ca. 1390 - 24-02-1460 |
| => Auck Aytta (3549) ca. 1360 -
=> Folkert Gerbrands Aytta (3548) 1365 - |
=> Gerbrand Aytta (3550) ca. 1345 -

Partner(s):

Kinderen:

Barbara van Hettema(4444)
-
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 00-00-1530
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem

Hette van Aytta (4445) 1546 -
Wijbrant van Aytta (4446) 1548 - ca. 1609
Jetzia van Aytta (4467) -
Bucho van Aytta (4469) -
Hackia van Aytta (4470) -
Folcardus van Aytta (4474) -
Tzierkc van Aytta (4479) -
Ida van Aytta (4480) -
Josina van Aytta (4482) -