Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Jets Wytzedr. Bucama


Nummer in het systeem: 3541
1437 - 02-05-1528
Geboren te: Roordahuizum
Overleden te: Swichumlink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> ? van Jornahuis (12590) ca. 1377 -
=> Mints Jetzedr Schutsma (3546) 1411 - |
| => Jetse Schutsma (12589) ca. 1380 -
Jets Wytzedr. Bucama (3541) 1437 - 02-05-1528 |
| => NN (12698) ca. 1390 -
| |
=> Wytse Sjoerds Buchama (3545) ca. 1411 - | => NN (12601) ca. 0000 -
| => Both Feikesdr Siccama (12597) ca. 1352 - ca. 1386 |
| | => Feycke Siccama (12600) ca. 1330 - ca. 1407
=> Sjoerd Bockama (3547) ca. 1385 - |
| => Reyncke Heres Rewenyck (12599) ca. 1325 -
=> Rienck Bokkes Bockema (12596) ca. 1350 - 29-02-1436 |
=> Bocke Doedinga (12598) ca. 1315 -

Partner(s):

Kinderen:

Gerbrant Ferckes Aytta(3540)
1436 - 24-02-1484
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum: 00-00-1485
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Roordahuizum

Minthia Gerbrands Aytta (1700) 1475 - 01-10-1515
Bernardus Bucho Aytta (4434) 1465 - 1528
Ferckje Aytta (4435) -
Fercke Aytta (4436) -
Folckert Aytta (4437) 1484 - 1545