Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Stamboom van Ids Osinga


Nummer in het systeem: 107
03-04-1881 - 20-02-1965
Geboren te: Idzega
Plaats van overlijden niet in het systeem
boer


Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Feikje Ruurds (12464) ca. 1770 - 03-09-1808
=> Tjitske Anskes Fortuin (12425) 25-09-1798 - 05-06-1890 |
| => Anske Alles Fortuin (12463) 26-08-1770 - 30-01-1842
|
=> Pietertje Feikes Buma (1566) 15-09-1833 - 21-09-1855 | => Riemkje Arjens (12468) ca. 1725 -
| | => Trijntje Sietzes (12462) ca. 1755 - 13-09-1833 |
| | | => Sijtze Tjepkes (12467) ca. 1725 -
| => Feike Pieters Buma (12424) 05-08-1787 - 24-07-1859 |
| | => Ytje Pieters (12466) 01-01-1735 -
| => Pieter Feikes Buma (12461) 15-07-1759 - 24-10-1838 |
| => Feike Durks Buma (12465) 1720 - 10-03-1818
=> Pietertje Idzes Attema (101) 14-09-1855 - 19-07-1888 |
| | => Aaltje Sijtzes (10732) ca. 1730 -
| | => Akke Idzes Idzerda (10131) 1761 - 19-03-1801 |
| | | => Ids Jelles Idzerda (10134) 1730 -
| | => Wytske Kornelis Roorda (1568) 11-07-1791 - 18-03-1862 |
| | | | => Froukjen Cornelis (10133) ca. 1730 -
| | | => Cornelis Yskes Roorda (10130) 1760 - 01-10-1828 |
| => Ids Jans Attema (1565) 30-09-1827 - 26-06-1888 | => Jisk Yske Jans Roorda (10132) 1725 - 19-12-1810
| |
| | => Wijpkjen Jans (12470) 12-08-1758 - 08-08-1818
| => Jan Sierks Attema (1567) 28-04-1786 - 24-12-1859 |
| => Sieks Sijmens Attema (12469) 03-03-1756 - 19-05-1822
|
| => Akke Ruurds (1659) ca. 1752 - <1812
Ids Osinga (107) 03-04-1881 - 20-02-1965 | => Pietertje Sipkes (1698) ca. 1774 - 26-07-1848 |
| | => Sipke Jans de Boer (1658) ca. 1750 - <1812
| => Sipkjen Jelles Zoethout (1564) 13-08-1812 - 30-12-1860 |
| | | => Hantzen Migchiels Tromp (1657) 18-02-1742 - ca. 1781
| | => Jelle Haijes Zoethout (1697) 1779 - 30-03-1814 |
| | => Haye Reinders Zoethout (1656) 22-01-1743 - 1796
| => Lolkje Rimmers de Vries (96) 11-12-1832 - 24-08-1883 |
| | | => Ybel Piers Tjerda (1704) 11-02-1753 - 17-01-1831
| | | => Lolkje Wattes Zijlstra (1702) 29-02-1780 - 12-02-1866 |
| | | | => Watte Annes Zijlstra (1703) 08-09-1749 - 07-03-1827
| | => Rimmer de Vries (1563) 11-07-1810 - 1862 |
| | | => Ittje Sibbeles (12460) ca. 1750 - 17-04-1810
| | => Sible Rimmers de Vries (1701) ca. 1776 - 14-02-1860 |
| | => Rimmer Sybrens (12459) 20-10-1743 -
=> Douwe Michiel Osinga (100) 19-07-1854 - 24-03-1916 |
| => Akke Ruurds (1659) ca. 1752 - <1812
| => Korneliske Sipkes de Boer (1655) 18-08-1773 - 17-07-1862 |
| | => Sipke Jans de Boer (1658) ca. 1750 - <1812
| => Sipkje Michiels Zoethout (88) 14-11-1809 - 10-05-1846 |
| | | => Hantzen Migchiels Tromp (1657) 18-02-1742 - ca. 1781
| | => Migchiel Hajes Zoethout (1654) 1767 - 24-02-1850 |
| | => Haye Reinders Zoethout (1656) 22-01-1743 - 1796
=> Michiel Douwes Osinga (92) 28-06-1833 - 01-01-1904 |
| => Tryntje Ates de Boer (21) 16-05-1745 - 22-06-1821
| => Antje Johannes Douma (51) 13-12-1775 - 03-12-1851 |
| | => Johannes Douwes (20) 22-07-1753 - 29-08-1808
=> Douwe Annes Osinga (80) 09-05-1803 - 21-04-1880 |
| => Annigje Sytzes Osinga (1647) 1730 - 25-03-1811
=> Anne Douwes Osinga (52) 29-06-1766 - 08-10-1846 |
=> Douwe Annes (1646) 15-04-1729 - 1810

Partner(s):

Kinderen:

Trijntje Vos(113)
05-12-1883 - 22-04-1964

Geboren te Wymbritseradeel
Trouwdatum: 11-05-1906
te Doniawerstal
Plaats van overlijden niet in het systeem

Anneke Osinga (607) 14-02-1908 - 04-08-1979
Douwe Osinga (608) 04-06-1911 - 27-03-1981
Michiel Osinga (609) 02-01-1915 - 08-03-1982