Home Zoeken op naam
Kaart
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Mijn blog

Genealogie van de families Osinga en Fernhout, en families daar omheen

Datums in het systeem zijn volgens Europees systeem: Maand-dag-jaar.
Alleen van overleden personen wordt informatie verstrekt. Als de overlijdensdatum niet niet in ht systeem zit wordt iemand geacht overleden te zijn als de geboortedatum honderd jaar of meer in het verleden ligt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om informatie in het systeem te vinden:
1. via achternamen, en binnen de achternaam op de verdere gegevens. De stamboom van de aangeklikte persoon wordt op het scherm gezet.
2. via de lijst van personen waarvan een foto in het systeem zit.
3. Via Familie relaties.U kunt er zoeken naar langste rij voorouders, gemeenschappelijke voorouders, gemeenschappelijke nazaten, en op verjaardag.
4. In de rubriek Lijsten vindt U lijsten van Langstlevenden, Huwelijken per maand, Gezinnen met een groot aantal kinderen, Tweelingen, Paren, vrouw 1 jaar of meer ouder , Paren, man 12 jaar of meer ouder , Geboorteplaatsen, Plaatsen van overlijden, en Trouwplaatsen
Als u information heeft over ouders of kinderen van personen in deze index, en het lijkt u leuk als deze informatie ook in het systeem opgenomen zou zijn, stuur die mij dan per e-mail aan mij
Geef zo mogelijk het nummer aan van personen in het systeem.
Ook andere op- en aanmerkingen zijn welkom