Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog

Genealogie van de families Osinga en Fernhout, en families daar omheen

Dit genealogie systeem bestaat uit twee onderdelen: een sqlite database en een verzameling Google Sites sites. Sites in Google Sites zijn gewijd aan mijn voorouders en die van mijn vrouw. De sqlite database bevat gegevens uit twee genealogie boeken, "Foarâlders en neiteam fan Douwe Freerks" H. de Haan 1954 (mijn familie) en "Genealogie van Jan Jurjen Fernhout" van Joh. Klos (familie van mijn vrouw), aangevuld met gegevens van internet en uit de familie.

Datums in het systeem zijn volgens Europees systeem: mm-dd-jr.
Alleen van overleden personen wordt informatie verstrekt. Als de overlijdensdatum niet in het systeem zit wordt iemand geacht overleden te zijn als de geboortedatum honderd jaar of meer in het verleden ligt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om informatie in het systeem te vinden:
1. via Zoeken op naam, en op details. Bij aanklikken wordt de stamboom van de aangeklikte persoon op het scherm gezet.
2. Via Kaart
3. Lijst van personen met foto

Als u information heeft over ouders of kinderen van personen in deze index, en het lijkt u leuk als deze informatie ook in het systeem opgenomen zou zijn, stuur die mij dan per e-mail aan mij
Geef zo mogelijk het nummer aan van personen in het systeem.
Ook andere op- en aanmerkingen zijn welkom